Chương trình "Thăm dò ý kiến khách hàng"

Với việc tham gia chương trình Thăm dò ý kiến khách hàng bằng cách điền và gửi câu trả lời khảo sát về Honda Việt Nam, quý khách xác nhận đã đồng ý với Honda Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng bao gồm các dữ liệu cá nhân cơ bản nêu tại khảo sát này bằng phương thức tự động hay thủ công, cho các mục đích: Đánh giá và phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ.
 
Thông tin cụ thể về việc xử lý dữ liệu cá nhân như hình thức xử lý, quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu, biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin liên hệ với Honda Việt Nam,… được quy định tại Chính Sách Quyền Riêng Tư của Honda Việt Nam tại https://www.honda.com.vn/policy.
Trường hợp quý khách không đồng ý hoặc có bất kỳ ý kiến nào khác liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân vui lòng liên hệ lại với Honda Việt Nam.
 
Công ty Honda Việt Nam có quyền sử dụng, công khai thông tin và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho bất kỳ mục đích nào như công bố thông tin người trúng thưởng, công bố két quả trúng thưởng và hoặc quảng cáo thương mại.
 
Honda Việt Nam cam kết bảo mật tất cả các thông tin khách hàng, chỉ sử dụng nội bộ vì mục đích đánh giá phát triển sản phẩm mới và nâng cao chất lượng dịch vụ.

T