Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải Quận Cam (OCTA, Orange County Transportation Authority) muốn tìm hiểu các nhu cầu đi lại của quý vị, gia đình, bạn bè quý vị và các thành viên cộng đồng. Chúng tôi đặc biệt muốn tiếp cận những cộng đồng không thường xuyên được lắng nghe ý kiến. Cho dù quý vị đi xe buýt, đi bộ hay lái xe, chúng tôi muốn biết cách quý vị đi lại và những việc chúng tôi có thể làm để giúp việc đi lại của quý vị dễ dàng và thuận tiện hơn. Hãy thực hiện khảo sát này để giúp chúng tôi cải thiện cách mọi người đi lại tại OC. Các câu trả lời của quý vị sẽ được bảo mật hoàn toàn, nhưng nếu quý vị cho chúng tôi biết tên và số điện thoại hay email của quý vị, quý vị sẽ có cơ hội giành được một trong các thẻ quà tặng VISA trị giá $100!

Question Title

* 1. Bạn có phải là cư dân của Quận Cam?

 
7% of survey complete.

T