Screen Reader Mode Icon
  • English
  • Latviešu

Ievads

Vai Jums organizācijā ir spēcīga pašattīstības kultūra? Vai Jūsu darbinieki patstāvīgi mācās un vai viņiem tam ir izveidota atbalsta sistēma (vai process)? Vai esat gatavi risināt mainīgās uzņēmējdarbības un darbaspēka vajadzības?

Līdz 2025. gadam vidēja līmeņa darbā nomainīsies aptuveni 40% nepieciešamo prasmju.* Tomēr joprojām ir ļoti grūti saprast, kādas prasmes mums saviem darbiniekiem ir jāmāca un kā nodrošināt, lai apmācību programmas atbilstu jaunākajām prasībām.

Tādēļ darba devēji visā pasaulē cenšas paaugstināt pašattīstības un pastāvīgu mācību iespēju kultūru. Šīs kultūras dzinējspēks ir paša izglītojamā atbildība, kas tiek pārnesta no izglītības sniedzēja uz izglītojamo. Tādējādi darbinieki tiek sagatavoti pastāvīgai savu prasmju kopuma pielāgošanai nākotnē, turklāt tas palīdz viņiem arī risināt savas izglītības vajadzības.

Aizpildiet šo novērtējuma aptauju (tam būs nepieciešamas 7 minūtes laika) un noskaidrojiet savas organizācijas gatavību attiecībā uz pastāvīgu mācību un pašattīstības kultūru.

*(Pasaules Ekonomikas forums, 2020. gads).
0 atbildēts(i) jautājums(i) no 13
 

T