Question Title

* Ile osób zatrudnia Twoja firma na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych?

Question Title

* Czy Twoja firma wykonuje działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska (podmiot wymieniony w części I.B. i II załącznika do dyrektywy o sygnalistach 2019/1937)?

Question Title

* Czy w Twojej firmie funkcjonują związki zawodowe lub przedstawicielstwo osób świadczących pracę (reprezentujących interesy zarówno osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych) o charakterze stałym?

Question Title

* Czy Twoja firma posiada procedury w zakresie zgłaszania naruszeń?

Question Title

* Czy Twoja firma podjęła czynności zmierzające do zapewnienia zgodności funkcjonowania organizacji w zakresie whisteblowingu?

Question Title

* Czy Twoja firma będzie potrzebować wsparcia zewnętrznego doradcy przy wdrożeniu nowych regulacji, jeśli tak to w jakim zakresie:

T