• English
  • Français
  • Nederlands

Gewestelijk erfgoed: Hoe kunnen we het beter doen?

Welkom!

We willen onze erfgoed websites verbeteren, zodat we je nog beter van dienst kunnen zijn in de toekomst.
Om dit te doen hebben we jouw hulp nodig. Wat zijn jouw verwachtingen?

Alvast bedankt voor je medewerking.
Urban.brussels (vroeger Brussel Stedenbouw en Erfgoed) is een administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar voornaamste doel bestaat erin de territoriale ontwikkeling van het Gewest te ondersteunen op een duurzame manier, door de uitvoering van het gewestelijke beleid op het gebied van stedenbouw, het roerend en onroerend cultureel erfgoed, en het beheer van operationele programma’s voor stedelijke herwaardering.

Question Title

* 1. Op welke manier(en) ga jij naar de informatie over erfgoed? Selecteer alles wat voor jou van toepassing is.

Urban heeft een aantal handige inventarissen opgesteld voor de uitoefening van haar taken. Samen vormen deze een waardevolle bron van informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in erfgoed. Deze erfgoedinventariswebsites zijn eveneens online beschikbaar.

Question Title

* 2. Gebruik jij onze erfgoed inventarissen? Zo ja, welke? Selecteer alles wat voor jou van toepassing is:

 
25% of survey complete.

T