بالاترین می‌تواند تبلیغ شما را برای مخاطبینش در سراسر جهان نمایش دهد یا تنها برای مخاطبین خود در مناطقی که شما انتخاب می‌کنید نمایش دهد. به این طریق می‌توانید بزینس خود را در شهر خود تبلیغ کنید
پوستر تبلیغاتی شما در صفحه اول بالاترین در اینجا نمایش داده خواهد شد

لطفا انتخاب کنید که چندبار می‌خواهید که تبلیغ شما نمایش داده شود

Question Title


لطفا انتخاب کنید که چندبار می‌خواهید که تبلیغ شما نمایش داده شوداگر می‌خواهید که تبلیغ شما در شهر‌ها یا کشورهای مشخصی نمایش داده شود لطفا این اسامی آنها را بنویسید

Question Titleاگر می‌خواهید که تبلیغ شما در شهر‌ها یا کشورهای مشخصی نمایش داده شود لطفا این اسامی آنها را بنویسیدپوستر تبلیغاتی شما باید ۳۰۰ پیکسل عرض و ۲۵۰ پیکسل طول داشته باشد و حاوی تبلیغ گرافیکی باشد. تیم طراحی و گرافیک بالاترین آماده است تا در ازای دریافت ۲۰۰ دلار طراحی پوستر شما را نیز بر عهده بگیرد. پیشنهاد ما این است که به دلیل آشنایی طراحان ما با مخاطبین بالاترین کار طراحی پوستر را به تیم طراحی بالاترین واگذار کنید تا نتایج بهتری از تبلیغ بگیریم


Question Titleپوستر تبلیغاتی شما باید ۳۰۰ پیکسل عرض و ۲۵۰ پیکسل طول داشته باشد و حاوی تبلیغ گرافیکی باشد. تیم طراحی و گرافیک بالاترین آماده است تا در ازای دریافت ۲۰۰ دلار طراحی پوستر شما را نیز بر عهده بگیرد. پیشنهاد ما این است که به دلیل آشنایی طراحان ما با مخاطبین بالاترین کار طراحی پوستر را به تیم طراحی بالاترین واگذار کنید تا نتایج بهتری از تبلیغ بگیریم
اطلاعات تماس

Question Titleاطلاعات تماس

نحوه پرداخت خود را انتخاب کنید؟

Question Title

نحوه پرداخت خود را انتخاب کنید؟

T