รับสิทธิ์เรียนคอร์ส ‘การนำเสนอและการต่อรอง’ (Pitching and Negotiation) แบบไม่เก็บหน่วยกิต ร่วมสอนโดย คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ CEO of Ookbee ซึ่งเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ซึ่งท่านจะสามารถเรียนคอร์สนี้ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2562 ขอความร่วมมือจากผู้สนใจทุกท่านให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนนี้ตามความเป็นจริงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนสมัครลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง ทาง SkillLane จะจัดส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ท่านทราบทันทีเมื่อสามารถเรียนคอร์สปริญญาโทออนไลน์ผ่าน TUXSA ได้อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมวิธีการเข้าเรียน

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไข และลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 23.59 น. เท่านั้น

Question Title

* 1. ชื่อ

Question Title

* 2. นามสกุล

Question Title

* 3. อีเมล

Question Title

* 4. วันเกิด ( วัน/เดือน/ปี คศ) เช่นเกิดวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1990 ให้กรอก 04/04/1990

Question Title

* 5. หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์โดย TUXSA ที่สนใจ (เลือกได้มากกว่า 1)

Question Title

* 6. ในอนาคตคุณอยากให้มี 'หลักสูตรทักษะแห่งอนาคต' ใดเพิ่มเติม

Question Title

* 7. อาชีพ

T