Beste hypotheekexpert,

De ontwikkelingen in de hypothekenmarkt volgen elkaar in hoog tempo op. Voorafgaand aan het Nationaal Hypothekencongres op 8 & 9 oktober 2013 hebben Euroforum en Deloitte de Hypothekenenquête opgesteld. Deze bestaat uit 9 vragen die u in 2 minuten kunt beantwoorden. De uitkomsten van de enquête worden uitgebreid besproken tijdens het Nationaal Hypothekencongres.

Question Title

* 01. Ziet u de markt komend jaar verbeteren of verslechteren?

Question Title

* 02. Welke ontwikkeling verwacht u komend jaar in de bezetting van uw bijzonder beheer organisatie?

Question Title

* 03. Welke klantgroepen hebben bij u de grootste betalingsproblemen? (zet op volgorde van omvang)

Question Title

* 04. Heeft u proactief klantbeheer geïmplementeerd?
(heeft u ja ingevuld ga door naar vraag 5, heeft u nee ingevuld ga dan door naar vraag 8)

Question Title

* 05. Op welk moment neemt u contact op met uw bestaande klanten (meerdere keuzes mogelijk)

Question Title

* 06. Hoe selecteert u uw doelgroepen voor proactieve benadering?

Question Title

* 07. Hoe benadert u uw klanten pro-actief? (meerdere keuzes mogelijk)

Question Title

* 08. Welke early-warning indicatoren gebruikt u om betalingsproblemen voor te zijn?

Question Title

* 09. Welke oplossingen biedt u bestaande of verwachte klanten bij betaalproblemen?

Question Title

* 10. Hoe ervaren uw klanten uw preventief risicobeheer dienstverlening?

Question Title

* 11. Welke impact verwacht u komende jaren door wetgeving / toezichthouders?

Question Title

* 12. Welke aanvullende maatregelen zou de overheid moeten nemen om de markt vlot te trekken?

Question Title

* 13. De belangrijkste resultaten van de enquête worden besproken tijdens het Nationaal Hypothekencongres op 8 & 9 oktober 2013. Wilt u de enquêteresultaten ontvangen, laat dan hieronder uw contactgegevens achter:

T