Här kan du skicka in ditt bidrag på aktivitet till Comic Con Stockholm Winter 2024 den 1-3 november på Stockholmsmässan.
.
Vi söker bidrag till dessa scener/aktivitetsområden:
- Heroes Talk - djupintervjuer med personer från olika branscher
- Heroes Spotlight - paneler, presentationer, föreläsningar, filmvisning osv
- Heroes Academy - utbildande föreläsningar och workshops
- Heroes Perform - uppvisningar, shower och andra roliga aktiviteter
- Activity Area - aktiviteter där besökarna får delta, så som dans, ljussvärdsfäktning osv

Krav för aktiviteten:
En tydlig målsättning med aktiviteten.
Specificering av vilka målgrupper aktiviteten riktar sig till.
Vi uppskattar om du bifogar relevanta länkar och referenser kopplade till ditt förslag.

Begränsat antal platser!
Observera att det finns ett begränsat antal platser för aktiviteter. Bedömningen av förslagen kommer att göras utifrån deras relevans samt med hänsyn till att eventet ska få ett så varierat och blandat innehåll som möjligt.
.
Vi ser fram emot att ta del av ditt bidrag!

Question Title

* 1. För- och efternamn

Question Title

* 2. E-post

Question Title

* 3. Mobilnummer

Question Title

* 4. Organisation/företag

Question Title

* 5. Aktiviteten gäller till den här scenen/området:

Question Title

* 6. Aktivitetens rubrik

Question Title

* 7. Beskriv aktiviteten - ta gärna med så mycket information som möjligt

T