Badanie z inicjatywy Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy (Uniwersytet Warszawski) oraz przy współpracy The Adecco Group, ABSL i Konfederacji Lewiatan, którego celem jest diagnoza planów transformacyjnych przedsiębiorstw, związanych z wdrożeniem robotyzacji i automatyzacji.  Wyniki badania posłużą do wsparcia prac Rządu RP nad programami wsparcia systemowego przedsiębiorców oraz pracowników. 

Raport zostanie udostępniony ankietowanym. 

Wypełnienie ankiety zajmie ok. 10 min. 

Udostępnione dane będziemy traktować z najwyższą poufnością, w raporcie przedstawione zostaną tylko zagregowane informacje. 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa o zachowaniu poufnościThe survey was initiated by the Department of Labor System and Labor Market (University of Warsaw) and with the cooperation of The Adecco Group, ABSL, and Konfederacja Lewiatan to assess the transformation plan of businesses connected with the implementation of robotization and automation. The results of the survey will be used to support the Polish government in their work on system support for businesses and employees.

The report will be provided to the survey takers. 

Filling out the survey takes approx. 10 min.

The data you provide will remain strictly confidential, and the report will only include aggregated information.
Personal data processing notice
Non-disclosure statement

Question Title

* 1. Nazwa firmy
Company name

Question Title

* 2. Adres e-mail
 E-mail address

Question Title

* 5. Główne źródło kapitału firmy:
Primary source of capital:

Question Title

* 6. W jakich obszarach firma w latach 2018-2020 wdrożyła rozwiązania:
In what areas has the company implemented the following solutions in 2018–2020:

T