Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. TIR Karnesi ile yapılan taşımalar kapsamında gümrük idarelerinden alınan Taşıt Onay Belgesinin temininde zorlanıyor musunuz?

Question Title

* 2. Evet ise, zorlanma sebeplerinizi belirtiniz

Question Title

* 3. Taşıt Onay Belgesi tahsislerinde kullanılan ETOBS sistemi üzerinde başvuru süreçlerini tamamen dijital ortamda yapmak iş süreçlerinizi kolaylaştırır mı?

Question Title

* 4. Taşıt Onay Belge müracaatlarında ibraz edilen dokümanlardan hangilerinin dijitalleştirilmesi iş süreçlerinizi kolaylaştırır?

Question Title

* 5. Taşıt Onay Belgesinin yenileme işlemleri, mevzuat gereği sadece belgenin alındığı gümrük idaresinde yapılabilmektedir. Belgenin ülkedeki tüm gümrük idarelerinde yenilenebilmesine izin verilmesi iş süreçlerinizi kolaylaştırır mı?

Question Title

* 6. Taşıt Onay Belgelerinin gümrük idareleri dışındaki gerekli donanım ve bilgiye sahip kurumlar tarafından da (muayene istasyonları vb.) verilebilmesi iş süreçlerinizi kolaylaştırır mı?

Question Title

* 7. TIR Sisteminin bir parçası olan Taşıt Onay Belgelerinin 2 yıllık geçerlilik tarihi ile ilgili görüşünüzü belirtir misiniz?

Question Title

* 8. TIR Sisteminden geçici olarak ihraç edilen firmaların Taşıt Onay Belgesine ilişkin talepleri ya da yenileme müracaatları, askıya alma süresi boyunca kabul edilmemektedir. Bu süre zarfında firmaların taşıt onay belgesine ilişkin müracaatları kabul edilmeli midir?

Question Title

* 9. Taşıt Onay Belgesi ile ilgili yurtdışında sorunlar ile karşılaşıyor musunuz?

Question Title

* 10. Evet ise, detaylarını belirtir misiniz?   Ayrıntılar:

Question Title

* 11. Taşıt Onay Belgesinin süresinin yurtdışında bitmesi halinde, belgeyi yurtdışındaki diğer ülke gümrük idarelerinde de yenileyebilmek ister misiniz?

Question Title

* 12. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne sahip firmaların taşıt Onay Belge Müracaatlarına ilişkin ne gibi kolaylıklar getirilebilir?

Question Title

* 13. Taşıt Onay Belgesinin Birleşmiş Milletler tarafından dijitalleştirilmesi ve online platformlar üzerinden ülkelerce kontrolünün yapılabilir hale getirilmesi iş süreçlerinizi kolaylaştırır mı?

Question Title

* 14. İletişim bilgilerinizi paylaşmak ister misiniz?

Question Title

* 15. İletişim Bilgileri

0 of 15 answered
 

T