Šį tyrimą atlieka Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.

Tyrimo tikslas – įvertinti naudojimosi Lietuvos valstybės archyvų (toliau – valstybės archyvų) teikiamomis paslaugomis mastą, teikiamų paslaugų kokybę, respondentų nuomonę apie teikiamų paslaugų įvairius aspektus.

Tyrimo metu bus apklausiami besinaudojantys valstybės archyvų paslaugomis – skaityklų, edukacinių renginių, parodų lankytojai, tyrėjai ir kiti.

Apklausa yra anoniminė, o tyrimo duomenys bus panaudoti tiktai apibendrinta forma.

T