Cienījamais Latgales uzņēmēj, godātā uzņēmēja,

Lūdzam, jūsu dalību nelielā uzņēmēju vajadzību aptaujā. Aptaujas nolūks ir noteikt Latgales uzņēmēju vajadzības pēc atbalsta nākamajā plānošanas periodā. Jūsu ieguldījums palīdzēs labāk izprast nepieciešamo atbalstu. 
 
Aptauja tiek veikta ES finansēta ESPON 2020 programmas ietvaros, kurā tiek analizētas uzņēmējdarbības iespējas uz ES ārējās robežas trijās valstīs - Latvijā, Lietuvā un Rumānijā. Tā ir anonīma. Iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.
 
12% of survey complete.

T