Благодаря ти за участието

Благодарим Ви, че участвате в годишното проучване на Международния съюз по автомобилен транспорт (МСАТ) относно недостига на водачи, чиято цел е да:
  • измери текущото търсене на професионални водачи в автомобилния транспорт и
  • да определи движещите механизми за задържане на настоящите водачи и за привличане на нови.
Вашето участие и Вашата информация са от решаващо значение за получаване на надеждни данни за нашия сектор.
Моля, обърнете внимание, че отделните отговори ще останат строго поверителни.

T