• Dansk
 • Deutsch
 • Eesti
 • English
 • English (United Kingdom)
 • English (United States)
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Čeština
 • Ελληνικά
 • Српски
 • Українська
 • עברית
 • العربية
 • فارسی
 • 中文(繁體)
 • 中文(繁體,台灣)

Vítejte v tomto online dotazníku!

More languages are being made available: check the scroll-down menu above.

V evropském výzkumném konsorciu DynaMORE (www.dynamore-project.eu) se vědci společně snaží zjistit, jak se lidé adaptují na nepříznivé životní okolnosti a stres a které faktory je chrání před rozvojem mentálních poruch souvisejících se stresem. Stresory se často liší člověk od člověka. Pandemie koronaviru v současnosti ovlivňuje životy lidí po celém světě a umožňuje zkoumat, které strategie lidem pomáhají v překonávání tak velkých výzev. Proto se zajímáme o to, jak se vypořádáváte s touto pandemií a s ní souvisejícími změnami. Z tohoto důvodu Vás chceme požádat o vyplnění několika dotazníků.

Zodpovězení všech otázek Vám zabere asi 15 minut. Dotazník je zcela anonymní. Za účast ve studii nenabízíme žádnou finanční odměnu. Vaše účast však významně přispěje k porozumění psychologických reakcí na probíhající pandemii. Rádi bychom Vám už nyní poděkovali za podporu!

Tato studie byla schválena etickou komisí státní lékařské rady Porýní-Falce v Mohuči v Německu.

Ochrana dat 
 
Všechna data budou sbírána anonymně a neumožňují vyvození žádných závěrů o Vás osobně. Protože jde o mezinárodní studii, anonymní data budou také analyzována ve spolupráci s partnery mimo Evropskou unii. Je možné, že anonymní data budou sdílena s dalšími lidmi pro účely výzkumu, a budou publikována a veřejně zpřístupněna (např. v repozitářích). Data tedy mohou být dlouho uchovávána, aniž by byla smazána. Protože data budou získávána anonymně, smazání Vašich osobních dat není možné.
 
Platforma SurveyMonkey, na které se momentálně nacházíte a kterou používáme pro získávání dat, zajišťuje dodržování pravidel pro ochranu dat dle Evropského GDPR (General Data Protection Regulation). Více informací můžete nalézt zde
  
Kontaktní informace ke studii: 

Hlavní řešitel: 
Prof. Dr. Raffael Kalisch  
Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) gGmbH 
Wallstrasse 7 
55122 Mainz 
Germany 
raffael.kalisch@lir-mainz.de 
  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Sandra Zurborg, PhD 
Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) gGmbH 
Wallstrasse 7 
55122 Mainz 
Germany 
sandra.zurborg@lir-mainz.de 


Můžete se zúčastnit pouze v případě, že Vám již bylo 18 let a že souhlasíte s tím, abychom anonymně použili Vaše odpovědi.

Question Title

1. Je mi 18 a více let.

Question Title

2. Souhlasím s tím, že mé anonymní odpovědi budou použity pro vědeckou studii.

 
7% of survey complete.

T