• Dansk
 • Deutsch
 • Eesti
 • English
 • English (United Kingdom)
 • English (United States)
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Čeština
 • Ελληνικά
 • Српски
 • Українська
 • עברית
 • العربية
 • فارسی
 • 中文(繁體)
 • 中文(繁體,台灣)

Velkommen til denne online spørgeundersøgelse!

More languages are being made available: check the scroll-down menu above.

I det europæiske forskningskonsortium DynaMORE (www.dynamore-project.eu), arbejder forskere sammen om at undersøge, hvordan mennesker tilpasser sig under negative livsomstændigheder og stress samt hvilke faktorer, der beskytter dem mod at udvikle stressrelaterede mentale lidelser. Som oftest er aktuelle stressfaktorer forskellige fra person til person. Corona-pandemien påvirker på nuværende tidspunkt mange menneskers liv rundt omkring i verden, og dette giver en mulighed for at undersøge hvilke strategier, der er nyttige i forhold til at overvinde en sådan stor udfordring. Vi er derfor interesseret i at vide, hvordan du håndterer denne pandemi og de forandringer den medfører. Vi vil derfor bede dig om at udfylde nogle spørgeskemaer.

Det tager cirka 15 minutter at besvare alle spørgsmålene, og dine svar er fuldstændig anonyme. Vi tilbyder ingen økonomisk kompensation for din deltagelse i undersøgelsen. Ved at deltage, giver du til gengæld et værdifuldt bidrag til vores forståelse af psykologiske responser til den nuværende pandemi. Vi vil gerne allerede nu benytte lejligheden til at takke dig for din hjælp!

Dette studie er godkendt af Rhineland-Palatinates Statslægestyrelses (State Medical Board of Rhineland-Palatinate) Etiske Komite, Mainz, Tyskland.

Databeskyttelse 
 
Alle data indsamles anonymt og tillader ikke forskere at drage konklusioner om dig som person. Da dette er et internationalt studie, vil de anonyme data også blive analyseret af samarbejds partnere udenfor den europæiske union. Det er muligt, at anonyme data vil blive delt med andre i forskningsøjemed og vil blive publiceret eller offentliggjort (f.eks. i dataarkiver). Der er således mulighed for, at data vil blive gemt i en længere periode uden at blive slettet. Fordi data indsamles anonymt, er det ikke muligt at slette dine personlige data.
 
Platformen SurveyMonkey, hvor du i øjeblikket befinder dig, og som vi bruger til at indsamle data, overholder databeskyttelsesretningslinjer i overensstemmelse med EU GDPR (General Data Protection Regulation). Mere information kan findes her
  
Kontaktinformation: 

Ledende forsker: 
Prof. Dr. Raffael Kalisch  
Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) gGmbH 
Wallstrasse 7 
55122 Mainz 
Germany 
raffael.kalisch@lir-mainz.de 
  
Databeskyttelsesansvarlig:
Sandra Zurborg, PhD 
Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) gGmbH 
Wallstrasse 7 
55122 Mainz 
Germany 
sandra.zurborg@lir-mainz.de 


Det er kun muligt at deltage, hvis du er 18 år eller derover, og du accepterer at vi bruger dine svar anonymt.

Question Title

1. Jeg er 18 år eller derover.

Question Title

2. Jeg accepterer at mine anonyme svar bruges i et videnskabeligt studie.

 
7% of survey complete.

T