• Dansk
 • Deutsch
 • Eesti
 • English
 • English (United Kingdom)
 • English (United States)
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Čeština
 • Ελληνικά
 • Српски
 • Українська
 • עברית
 • العربية
 • فارسی
 • 中文(繁體)
 • 中文(繁體,台灣)

Tere tulemast meie veebiuuringusse!

More languages are being made available: check the scroll-down menu above.

Euroopa uurimiskonsortsiumi DynaMORE (www.dynamore-project.eu) raames uurivad teadlased seda, kuidas inimesed negatiivsete sündmuste ja stressiga kohanevad ning millised tegurid kaitsevad neid stressiga seotud vaimsete häirete tekkimise eest. Stressitekitajad on sageli inimeseti erinevad. Praegune koroonapandeemia mõjutab aga inimeste elu üle maailma ning võimaldab uurida, millised strateegiad on taoliste suurte väljakutsetega toimetulemisel kasulikud. Seepärast huvitab meid, kuidas Teie pandeemia ja sellega kaasnevate muutustega toime tulete. Selleks palume Teil täita mõned küsimustikud.

Kõigile küsimustele vastamiseks kulub umbes 15 minutit ja see on täiesti anonüümne. Uuringus osalemise eest me rahalist hüvitist ei paku. See-eest annate Te oma osalusega hindamatu panuse meie arusaamisesse praeguse pandeemiaga seotud psühholoogiliste reaktsioonide kohta. Kasutame juba siinkohal võimalust Teid toetuse eest tänada!

See küsitlusuuring on heaks kiidetud Rheinland-Pfalzi Arstide Liidu (Mainz, Saksamaa) eetikakomitee poolt.

Andmekaitse 
 
Kõik andmed kogutakse anonüümselt ning need ei võimalda teha järeldusi Teie isiku kohta. Kuna tegemist on rahvusvahelise uuringuga, analüüsivad anonüümseid andmeid ka koostööpartnerid väljaspool Euroopa Liitu. Võib juhtuda, et anonüümseid andmeid jagatakse teaduseesmärkidel, avaldatakse või tehakse avalikkusele kättesaadavaks (nt. andmehoidlates). Selletõttu võidakse andmeid säilitada pikemat aega ilma neid kustutamata. Kuna andmed kogutakse anonüümselt, ei ole võimalik Teie individuaalseid andmeid kustutada.
 
SurveyMonkey platvorm, millel Te praegu olete ning mida me andmete kogumiseks kasutame, tagab Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) vastavate andmekaitsesuuniste järgimise. Täiendavat teavet leiate siit
 
Uuringu kontaktinformatsioon: 

Vastutav uurija: 
Prof. Dr. Raffael Kalisch
Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) gGmbH 
Wallstrasse 7 
55122 Mainz 
Saksamaa
raffael.kalisch@lir-mainz.de 
 
Andmekaitse eest vastutav spetsialist:
Sandra Zurborg, PhD 
Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) gGmbH 
Wallstrasse 7 
55122 Mainz 
Saksamaa 
sandra.zurborg@lir-mainz.de 


Te saate uuringus osaleda vaid juhul, kui olete 18-aastane või vanem ning kui Te nõustute, et me kasutame Teie vastuseid anonüümselt.

Question Title

1. Ma olen 18-aastane või vanem.

Question Title

2. Olen nõus, et minu anonüümseid vastuseid kasutatakse teadusuuringus.

 
7% of survey complete.

T