• Dansk
 • Deutsch
 • Eesti
 • English
 • English (United Kingdom)
 • English (United States)
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Čeština
 • Ελληνικά
 • Српски
 • Українська
 • עברית
 • العربية
 • فارسی
 • 中文(繁體)
 • 中文(繁體,台灣)

Velkommen til denne online spørreundersøkelsen!

More languages are being made available: check the scroll-down menu above.

I det europeiske forskningsprosjektet DynaMORE (www.dynamore-project.eu) samarbeider forskere for å finne ut hvordan folk tilpasser seg utfordrende livshendelser og stress, samt hvilke faktorer som beskytter dem fra å utvikle stress-relaterte psykiske lidelser. Ofte varierer de formene for stress som folk blir utsatt for veldig fra person til person, som gjør det vanskelig å få et klart bilde av disse faktorene. Men, koronapandemien påvirker for tiden livene til mennesker over hele verden på lignende vis og gir derfor muligheten til å undersøke hvilke strategier som kan hjelpe oss med å klare oss gjennom slike store utfordringer. Derfor er vi interesserte i å få vite om hvordan du takler denne pandemien og endringene som følger den. Vi vil derfor be deg om å fylle ut dette spørreskjemaet.

Å besvare alle spørsmålene vil ta ca. 15 minutter og din besvarelse er fullstendig anonym. Vi tilbyr ingen finansiell kompensasjon for deltagelsen i denne studien. Men, gjennom å delta vil du gi et verdifullt bidrag til vår forståelse av de psykologiske responsene til den inneværende pandemien. Så, på forhånd takk for din støtte!

Denne spørreundersøkelsen har blitt godkjent av etikkomiteen ved det statlige medisinske råd i Rheinland-Pfalz, Mainz, Tyskland.

Databeskyttelse 
 
Alle data vil ble samlet anonymt og gir ingen mulighet til å trekke konklusjoner om deg personlig. Siden dette er en internasjonal studie vil anonyme data også bli analysert av samarbeidspartnere utenfor EØS-land. Det er også mulig at anonyme data vil bli delt med andre i for videre forskning, eller at de vil bli publisert eller gjort offentlig tilgjengelig (for eksempel i repositorier). Derfor kan det være at data blir lagret i en lengre periode uten å bli slettet. Siden de samlede dataene er anonyme vil det være umulig å slette dine personlige data.
 
Platformen SurveyMonkey, hvor du for tiden befinner deg og som vi bruker for å samle data, forsikrer at databeskyttelsesforskriftene i henhold til EU GDPR (General Data Protection Regulation) følges. Mer informasjon kan bli funnet her
  
Detaljer om studiekontakt: 

Forskningsleder: 
Prof. Dr. Raffael Kalisch  
Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) gGmbH 
Wallstrasse 7 
55122 Mainz 
Germany 
raffael.kalisch@lir-mainz.de 
  
Databeskyttelsesansvarlig:
Sandra Zurborg, PhD 
Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) gGmbH 
Wallstrasse 7 
55122 Mainz 
Germany 
sandra.zurborg@lir-mainz.de 


Du kan bare delta dersom du er 18 år eller eldre, og hvis du aksepterer at vi kan bruke dine svar anonymt.

Question Title

1. Jeg er 18 år eller eldre.

Question Title

2. Jeg aksepterer at mine anonyme svar vil bli brukt for en vitenskapelig studie.

 
7% of survey complete.

T