• Dansk
 • Deutsch
 • Eesti
 • English
 • English (United Kingdom)
 • English (United States)
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Čeština
 • Ελληνικά
 • Српски
 • Українська
 • עברית
 • العربية
 • فارسی
 • 中文(繁體)
 • 中文(繁體,台灣)

Vitajte v tomto online prieskume!

More languages are being made available: check the scroll-down menu above.

V Európskom výskumnom konzorciu DynaMORE (www.dynamore-project.eu) vedci spolupracujú s cieľom zistiť, ako sa ľudia prispôsobujú nepriaznivým životným okolnostiam a stresu, a ktoré faktory ich chránia pred prepuknutím duševných porúch súvisiacich so stresom. Často sa stresory od človeka k človeku veľmi líšia. Pandémia koronavírusu však v súčasnosti ovplyvňuje životy ľudí na celom svete a ponúka príležitosť preskúmať, ktoré stratégie sú užitočné pri prekonávaní takýchto veľkých výziev. Preto nás zaujíma, ako sa vy vysporiadavate s touto pandémiou a zmenami, ktore spôsobuje. Preto vás žiadame o vyplnenie niektorých dotazníkov.

Odpovedanie na všetky otázky bude trvať približne 15 minút a je úplne anonymné. Za účasť v tejto štúdii neponúkame finančnú odmenu. Účasťou však prispievate k nášmu pochopeniu psychologických reakcií na súčasnú pandémiu. Radi by sme využili túto príležitosť a poďakovali vám už teraz za podporu!

Túto prieskumnú štúdiu schválila etická komisia Štátnej lekárskej rady Porýnie-Falcko, Mainz, Nemecko.

Ochrana dát 
 
Všetky údaje sa budú zhromažďovať anonymne a neumožnia vyvodiť závery o vás ako o osobe. Keďže ide o medzinárodnú štúdiu, anonymné údaje budú analyzovať aj partneri spolupráce mimo Európskej Únie. Existuje možnosť, že anonymné údaje sa budú zdieľať s ostatnými na účely výskumu a zverejnia sa, alebo sprístupnia verejnosti (napr. v úložiskách). Takto môžu byť dáta uložené dlhý čas bez toho, aby boli vymazané. Pretože údaje budú získané anonymne, nie je možné vymazať vaše osobné údaje.
 
Platforma SurveyMonkey, na ktorej sa momentálne nachádzate a ktorú používame na získavanie údajov, zabezpečuje dodržiavanie usmernenia o ochrane údajov podľa nariadenia EÚ GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Viac informácií nájdete tu
  
Študijné kontaktné údaje: 

Zodpovedný riešiteľ: 
Prof. Dr. Raffael Kalisch  
Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) gGmbH 
Wallstrasse 7 
55122 Mainz 
Nemecko
raffael.kalisch@lir-mainz.de 
  
Úradník pre ochranu údajov:
Sandra Zurborg, PhD 
Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) gGmbH 
Wallstrasse 7 
55122 Mainz 
Nemecko
sandra.zurborg@lir-mainz.de 


Zúčastniť sa môžete iba vtedy, ak máte 18 rokov a viac a ak súhlasíte s tým, že vaše odpovede použijeme anonymne.

Question Title

1. Mám 18 rokov alebo viac.

Question Title

2. Súhlasím s tým, že moje anonymné odpovede sa použijú na vedecké štúdie.

 
7% of survey complete.

T