• Dansk
 • Deutsch
 • Eesti
 • English
 • English (United Kingdom)
 • English (United States)
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Čeština
 • Ελληνικά
 • Српски
 • Українська
 • עברית
 • العربية
 • فارسی
 • 中文(繁體)
 • 中文(繁體,台灣)

Välkommen till denna nätbaserade enkät!

More languages are being made available: check the scroll-down menu above.

I det europeiska forskningskonsortiet DynaMORE (www.dynamore-project.eu) samarbetar forskare för att undersöka hur människor anpassar sig till ogynnsamma levnadsförhållanden och stress samt för att se vilka faktorer som skyddar dem från att utveckla stressrelaterade psykiska problem. Ofta varierar stressfaktorer mycket mellan olika människor. Men coronapandemin påverkar just nu livet hos människor i hela världen och ger oss möjlighet att undersöka vilka strategier som är effektiva för att hantera så stora utmaningar. Vi är därför intresserade av att få höra hur du handskas med denna pandemi och de förändringar den medför. Vi ber dig därför fylla i en enkät.

Det tar ungefär 15 minuter att svara på alla frågor och svaren är helt anonyma. Vi erbjuder ingen ekonomisk kompensation för de som väljer att delta i den här studien. Genom att delta ger du dock ett viktigt bidrag till förståelse av våra psykologiska reaktioner på den rådande pandemin. Vi vill redan nu passa på att tacka dig för ditt stöd!

Denna enkätundersökning har godkänts av etiska nämnden i medicinska rådet för delstaten Rheinland-Pfalz, Mainz, Tyskland.

Dataskydd
 
Alla uppgifter samlas in anonymt och det är inte möjligt att slutleda sig till dig som person. Eftersom detta är en internationell studie, kommer anonyma uppgifter att analyseras av samarbetspartner utanför Europeiska unionen. Det är möjligt att anonyma uppgifter kommer att delas med andra i forskningssyfte och publiceras eller göras offentligt tillgängliga (t.ex. i arkiv). Det är möjligt att uppgifter kommer att lagras under lång tid utan att raderas. Eftersom uppgifterna samlas in anonymt, är det inte möjligt att radera dina personliga uppgifter.
 
Plattformen SurveyMonkey, som du befinner dig på just nu och som vi använder för datainsamling, försäkrar att riktlinjerna för dataskydd enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) följs. Här hittar du mer information (på engelska). 
  
Kontaktuppgifter för studien: 

Huvudansvarig forskare: 
Prof. Dr. Raffael Kalisch  
Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) gGmbH 
Wallstrasse 7 
55122 Mainz 
Tyskland
raffael.kalisch@lir-mainz.de 
  
Dataskyddsombud:
Sandra Zurborg, PhD 
Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) gGmbH 
Wallstrasse 7 
55122 Mainz 
Tyskland
sandra.zurborg@lir-mainz.de 


Du kan endast delta om du är 18 år eller äldre och om du samtycker till att vi använder dina svar anonymt.

Question Title

1. Jag är 18 år eller äldre.

Question Title

2. Jag samtycker till att mina anonyma svar kommer att användas för en vetenskaplig studie.

 
7% of survey complete.

T