Welkom

Geachte heer/ mevrouw,

Welkom bij de enquête over onderwijs in ondernemerschap in het hoger onderwijs!

Deze enquête maakt deel uit van het project ‘Evaluation of Entrepreneurship Education Programmes in Higher Education Institutions and Centres’  (EEEPHEIC), in opdracht van de Europese Commissie (DG Onderwijs, Jeugd, Sport en Cultuur) (Please click here to read an introductory letter from the European Commission, available in English). Het doel van de evaluatie is om een ​​beter inzicht te krijgen in de soorten onderwijsprogramma's voor ondernemerschap en de effecten van die programma’s op studenten. De uitkomsten van de enquête vormen de basis voor het ontwerp van een online tool om docenten en studenten te helpen bij het kiezen van de juiste soort programma's voor hen. Uw antwoorden zijn daarom erg belangrijk!

Sommige vragen in de enquête hebben betrekking op uw ervaring met de cursus ondernemerschapsonderwijs die u geeft, daarnaast vragen we uw mening over ondernemerschapsonderwijs in het algemeen. Let op: als u meerdere cursussen in ondernemerschapsonderwijs geeft, concentreer u dan a.u.b. op slechts één cursus bij het beantwoorden van deze enquête.

Er zijn 26 vragen en het zou niet meer dan 12 minuten moeten duren om te voltooien. Alle reacties zijn volledig vertrouwelijk en zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden van deze studie. U kunt de enquête te allen tijde verlaten door het webbrowservenster te sluiten.

Bij voorbaat dank voor uw inbreng in deze studie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium, geleid door Ecorys, met steun van de Deense Stichting voor Ondernemerschap, het Strascheg Centrum voor Ondernemerschap in Duitsland, Technopolis Group Engeland en de J. J. Strossmayer Universiteit van Osijek, Faculteit der Economische Wetenschappen te Kroatië.

T