Welkom

Beste student/e,

Welkom bij de enquête over onderwijs in ondernemerschap in het hoger onderwijs! 

Deze enquête maakt deel uit van het project ‘Evaluation of Entrepreneurship Education Programmes in Higher Education Institutions and Centres’  (EEEPHEIC), in opdracht van de Europese Commissie (DG Onderwijs, Jeugd, Sport en Cultuur) (Please click here to read an introductory letter from the European Commission, available in English). Het doel van de evaluatie is om een ​​beter inzicht te krijgen in de soorten onderwijsprogramma's voor ondernemerschap en de effecten van die programma’s op studenten. De uitkomsten van de enquête vormen de basis voor het maken van een online tool om studenten te helpen bij het kiezen van de juiste soort ondernemerschapsprogramma's. Jouw antwoorden zijn daarom erg belangrijk!

Sommige vragen in de enquête hebben betrekking op jouw ervaring met het ondernemerschapsonderwijs dat je volgt of gevolgd hebt, daarnaast vragen we jouw mening over ondernemerschapsonderwijs in het algemeen. Denk bij het beantwoorden van de enquête a.u.b. aan één specifiek vak, module of programma.

Er zijn 31 vragen en het zou niet meer dan 12 minuten moeten duren om te voltooien. Alle reacties zijn volledig vertrouwelijk en zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden van deze studie. Je kunt de enquête te allen tijde verlaten door het webbrowservenster te sluiten.

Bij voorbaat dank voor jouw inbreng in deze studie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium, geleid door Ecorys, met steun van de Deense Stichting voor Ondernemerschap, het Strascheg Centrum voor Ondernemerschap in Duitsland, Technopolis Group Engeland en de J. J. Strossmayer Universiteit van Osijek, Faculteit der Economische Wetenschappen te Kroatië.

T