Screen Reader Mode Icon
  • English
  • Español
  • Kiswahili
  • العربية
  • नेपाली

आदरणीय Lancaster सहर निवासी

City of Lancaster स्थानीय एजेन्सी र बासिन्दाहरूसँगको साझेदारीले Healthy Lives Healthy Lancaster सम्बन्धी अध्ययन हाम्रो समुदायका आवश्यकता र सरोकारहरूलाई अझ राम्ररी बुझ्न र सबैका लागि स्वस्थ Lancaster तर्फ काम गर्न अध्ययन सञ्चालन गरिरहेको छ।

तपाईंको आवाज महत्त्वपूर्ण छ र हामी तपाईंबाट सुन्न चाहन्छौँ। कृपया यस सर्वेक्षणमार्फत आफ्नो इनपुट साझा गर्न केही मिनेट छुट्याउनुहोस्। यो सर्वेक्षण 18 वा सोभन्दा बढि उमेरका सबै Lancaster सहरका बासिन्दाहरूका लागि खुला छ। आफ्ना परिवार, साथी, छिमेकी र अरूलाई उनीहरूको आवाज साझा गर्न प्रोत्साहन दिनुहोस्!

हाम्रो अनुसन्धान साझेदार Build Community, ले सबै प्रतिक्रियाहरू गोप्य छन् भनी सुनिश्चित गर्न यो सर्वेक्षणको निरीक्षण गर्ने छ। नतिजाहरू Fall 2024 मा अन्तिम सार्वजनिक रिपोर्टमा साझा गरिने छ। यदि तपाईंसँग सर्वेक्षण वा अध्ययनको बारेमा प्रश्नहरू छन् भने, कृपया healthlancaster@cityoflancasterpa.gov मा सम्पर्क गर्नुहोस्

T