Screen Reader Mode Icon
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polski
Deze vragenlijst, opgesteld door het WFIP (World Federation of Incontinence Patients), is uitsluitend bedoeld voor mensen die lijden aan een of andere vorm van incontinentie. Het doel is om beter te begrijpen wat hun ervaringen zijn en hoe incontinentie hun dagelijks leven beïnvloedt, om zo in de toekomst diensten te kunnen aanbieden aan mensen uit onze gemeenschap die met dit probleem te kampen hebben.

Disclaimer: Deze vragenlijst is strikt vertrouwelijk en anoniem. Er worden geen persoonsgegevens van de ondervraagden verzameld en hun antwoorden worden alleen gebruikt om algemene resultaten te verkrijgen.

Question Title

* 1. Geef aan of u een man of een vrouw bent:

Question Title

* 4. Hoe is uw gezondheidstoestand over het algemeen?

Question Title

* 5. Wat voor soort incontinentie heeft u?

Question Title

* 6. Wanneer zijn de symptomen begonnen?

Question Title

* 7. Met welke beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg heeft u als eerste gesproken over uw incontinentie?

Question Title

* 9. Ten slotte, wie heeft de diagnose incontinentie gesteld en de behandeling voorgeschreven?

Question Title

* 10. Wie volgt momenteel het verloop van uw incontinentie? (Er kunnen meerdere antwoorden worden gekozen)

Question Title

* 11. Wat was uw grootste probleem bij het verkrijgen van een juiste diagnose en het starten van de behandeling?

Question Title

* 12. Heeft u om een van de volgende redenen problemen gehad met de diagnose en behandeling van uw incontinentie? (Er kunnen meerdere antwoorden worden gekozen)

Question Title

* 13. Geef hieronder aan hoe incontinentie uw dagelijks leven in het algemeen beïnvloedt:

  Helemaal niet mee eens Mee oneens Niet eens, niet oneens Mee eens Helemaal mee eens
Ik heb het gevoel dat mijn gezondheid slecht is door incontinentie
Ik schaam me dat ik deze aandoening heb
Ik voel me meer sociaal geïsoleerd (vrienden, familie)
Ik heb het gevoel dat anderen me niet begrijpen
Ik ben mijn zelfvertrouwen kwijt
Ik maak me zorgen dat ik stink
Ik maak me zorgen dat de incontinentie mijn seksuele relatie beïnvloedt
Over het algemeen heb ik het gevoel dat incontinentie een negatieve invloed heeft op mijn levenskwaliteit

Question Title

* 14. Geef hieronder aan hoe incontinentie uw dagelijkse activiteiten beïnvloedt:

  Helemaal niet mee eens Mee oneens Niet eens, niet oneens Mee eens Helemaal mee eens
Ik ben erin geslaagd om te voorkomen dat incontinentie mijn dagelijkse activiteiten beperkt
Ik ben altijd bang dat ik zal lekken
Ik voel me vaak down of zelfs depressief
Incontinentie beperkt de kleding die ik kan dragen
Incontinentie beperkt mijn sportactiviteiten en lichaamsbeweging
Ik vermijd lange reizen met het openbaar vervoer
Ik ga niet uit
Ik kijk hoeveel ik drink of eet voordat ik het huis verlaat
Incontinentie heeft invloed gehad op mijn seksleven

Question Title

* 15. Geef hieronder aan hoe incontinentie uw werk beïnvloedt:

  Helemaal niet mee eens Mee oneens Niet eens, niet oneens Mee eens Helemaal mee eens
Het heeft geen invloed op mijn werk
Ik socialiseer minder op het werk
Mijn werkprestaties worden negatief beïnvloed door slaaptekort
Ik neem vrijaf op het werk uit angst voor lekkage
Ik ben met tijdelijk ziekteverlof vanwege incontinentie
Ik heb mijn baan opgezegd vanwege incontinentie

Question Title

* 16. Hoe beoordeelt u de informatie die u ontvangt over incontinentie uit verschillende bronnen (bijv. artsen, verpleegkundigen, Google, sociale media, ...)?

Question Title

* 17. Geef aan welke bronnen u gebruikt om op de hoogte te blijven van onderwerpen met betrekking tot gezondheid en in het bijzonder incontinentie:(Er kunnen meerdere antwoorden worden gekozen)

Question Title

* 18. Geef aan welke van de volgende acties u in uw dagelijks leven zouden helpen, naast uw behandeling:

  Helemaal niet mee eens Mee oneens Niet eens, niet oneens Mee eens Helemaal mee eens
In staat zijn om mijn probleem met anderen te delen
Het hebben van "hulpmiddelen" die me helpen ongelukjes onder controle te hebben
Gemakkelijk deskundigen kunnen bereiken om mijn vragen te laten beantwoorden
Toegankelijke psychologische ondersteuning hebben wanneer ik die nodig heb
Op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van behandelingsmogelijkheden
Meer informatie en training voor mijn familie en vrienden, zodat ze mijn situatie beter begrijpen
Geschikte informatie aan mijn arts vragen zodat ik mijn situatie in de hand kan houden
Dank u voor uw antwoorden en voor uw bijdrage aan de verbetering van de levenskwaliteit van iedereen.
0 van 18 beantwoord
 

T