Screen Reader Mode Icon
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polski
Ten kwestionariusz, sporządzony przez WFIP (World Federation of Incontinence Patients), jest skierowany wyłącznie do osób cierpiących na różnego rodzaju inkontynencje. Jego celem jest lepsze zrozumienie ich doświadczeń i wpływu inkontynencji na ich życie codzienne, aby móc oferować w przyszłości usługi osobom dotkniętych tym problemem.

Oświadczenie: Niniejszy kwestionariusz jest ściśle poufny i anonimowy. Żadne dane osobowe respondentów nie będą gromadzone, a jedynie ich odpowiedzi zostaną wykorzystane do uzyskania ogólnych wyników.

Question Title

* 1. Proszę wskazać płeć:

Question Title

* 4. Swój stan zdrowia określiłby/aby Pan/Pani jako:

Question Title

* 5. Jaki ma Pana/Pani rodzaj inkontynencji (nietrzymania)?

Question Title

* 6. Kiedy rozpoczęły się dolegliwości?

Question Title

* 7. Z jakim specjalistą medycznym jako pierwszym rozmawiał/a Pan/Pani o inkontynencji?

Question Title

* 9. Kto zdiagnozował inkontynencję i wskazał leczenie?

Question Title

* 10. Kto obecnie monitoruje przebieg Pana/Pani inkontynencji? (można wybrać wiele odpowiedzi)

Question Title

* 11. Jaki był Pana/Pani główny problem w uzyskaniu prawidłowej diagnozy i rozpoczęciu leczenia?

Question Title

* 12. Czy miał/a Pan/Pani problemy z otrzymaniem diagnozy i leczenia nietrzymania moczu z jednego z następujących powodów?(można wybrać wiele odpowiedzi)

Question Title

* 13. Proszę wskazać poniżej, w jaki sposób inkontynencja wpływa na Pana/Pani codzienne życie:

  Stanowczo się nie zgadzam Nie zgadzam się Nie mam zdania Zgadzam się Stanowczo się zgadzam
Czuję, że moje zdrowie jest słabsze z powodu inkontynencji
Wstydzę się, że mam ten problem
Czuję się społecznie izolowany/a (przyjaciele, rodzina)
Czuję się nierozumiany/a przez innych
Straciłem/am pewność siebie
Martwię się, gdy poczuję zapach moczu/kału
Martwię się, że inkontynencja wpływa na mój związek seksualny
Czuję, że inkontynencja wpływa negatywnie na moją jakość życia

Question Title

* 14. Proszę wskazać poniżej, w jaki sposób inkontynencja wpływa na Pana/Pani codzienne czynności:

  Stanowczo się nie zgadzam Nie zgadzam się Nie mam zdania Zgadzam się Stanowczo się zgadzam
Udało mi się zapobiec ograniczaniu codziennych czynności związanych z inkontynencją
Zawsze martwię się, że nastąpi wyciek
Często czuję się przygnębiony/a, a nawet bardzo smutny/a
Inkontynencja ogranicza różnorodność ubioru
Inkontynencja ogranicza moją aktywność sportową i ćwiczenia fizyczne
Unikam długich podróży transportem publicznym
Unikam spotkań towarzyskich
Przed wyjściem z domu uważam na to, ile piję lub jem
Inkontynencja wpłynęła na moje życie seksualne

Question Title

* 15. Proszę wskazać poniżej, w jaki sposób inkontynencja wpływa na Pana/Pani pracę:

  Stanowczo się nie zgadzam Nie zgadzam się Nie mam zdania Zgadzam się Stanowczo się zgadzam
Nie ma wpływu na moją pracę
Nawiązuje mniej kontaktów towarzyskich w pracy
Ma negatywny wpływ na moją pracę w związku z brakiem snu
Biorę urlop z obawy przed wyciekiem
Jestem na czasowym zwolnieniu chorobowym z powodu inkontynencji
Porzuciłem/am regularną pracę z powodu inkontynencji

Question Title

* 16. Jak ocenia Pan/Pani otrzymywane informacje na temat inkontynencji z różnych źródeł (np. lekarze, pielęgniarki, Google, media społecznościowe itp.)?

Question Title

* 17. Proszę wskazać źródła, z których korzysta Pan/Pani, aby być na bieżąco z tematami związanymi ze zdrowiem, a zwłaszcza z inkontynencją (można wybrać wiele odpowiedzi):

Question Title

* 18. Proszę wskazać, które z poniższych działań, oprócz leczenia, pomogłyby Panu/Pani w codziennym życiu:

  Stanowczo się nie zgadzam Nie zgadzam się Nie mam zdania Zgadzam się Stanowczo się zgadzam
Możliwość dzielenia się moim problemem z innymi
Posiadanie „wsparcia”, które pomoże mi radzić sobie z wypadkami
Łatwy dostęp do ekspertów, którzy odpowiedzą na moje pytania
Posiadanie dostępnego wsparcia psychologicznego, gdy go potrzebuję
Bycie na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w zakresie dostępnych możliwości leczenia
Gdyby moja rodzina i przyjaciele mieli więcej informacji i szkoleń, aby lepiej zrozumieć moją sytuację
Uzyskanie od mojego lekarza odpowiednich informacji, które pozwolą mi poradzić sobie z moją sytuacją
Dziękujemy za Państwa odpowiedzi i pomoc w poprawie jakości życia.
0 z 18 z odpowiedziami
 

T