Naši odborníci na daňové poradenstvo pre klientov a potenciálnych klientov vypracovali podrobný “KPMG Daňový kalendár” na rok 2021.

Kalendár obsahuje dátumy splatnosti podania daňových priznaní, termíny odvádzania daňových platieb a ostatné dôležité dátumy, ktoré súvisia s daňovou praxou.

Question Title

* 1. Pre sprístupnenie elektronickej verzie kalendára, prosím, vyplňte nasledujúce údaje:

Question Title

* 2. Spracovanie osobných údajov:

T