Question Title

2. Ktorá pozícia z nižšie uvedených najviac vystihuje Vaše pracovné zaradenie?

Question Title

3. Pre aký typ spoločnosti pracujete?

T