Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie. Głos mieszkanek i mieszkańców jest dla nas bardzo ważny, dlatego chcielibyśmy zebrać Państwa uwagi, sugestie i pomysły w celu opracowania wizji współpracy w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego będzie dokumentem określającym zakres współpracy gmin i podstawą do wspólnego aplikowania o środki unijne. Niniejsza ankieta w ramach prowadzonych konsultacji stanowić będzie diagnozę Państwa potrzeb i opinii, niezbędną do wypracowania wspólnej wizji współpracy. Końcowa wersja Strategii, zostanie poddana konsultacjom społecznym na początku 2022 roku.

T