Hea Põlvamaa ettevõtja. Täname, et oled leidnud aja vastamaks Põlvamaa ringmajanduse küsitlusele! Käesolev küsitlus on osa Põlvamaa Arenduskeskuse poolt tellitud „Põlvamaa ringmajanduse võimaluste terviklik kaardistamine ja tegevuskava koostamine“ analüüsist. Töö tulemusel valmib analüüs, milles kaardistatakse ära kõik olulisemad kohad Põlvamaa ettevõtluses, kus hetkel eksisteerivad ebaefektiivsused/jäägid ning kus ringmajanduse kontseptsioonide rakendamisest oleks kõige suurem majanduslik kasu ettevõtetele ja maakonna majandusarengule. Lisaks koostatakse tegevuskava kasutamata potentsiaali realiseerimiseks, mis on oluline sisend maakonna järgmise 4 aasta visiooniks selles valdkonnas.

Küsitlus on saadetud kõigile Põlvamaa ettevõtjatele ning küsitlusele vastamine võtab aega umbes 15 minutit. Küsimuste või probleemide korral võite pöörduda aivo.ylper@polvamaa.ee
Ringmajanduse analüüsi läbiviimist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi projektist „Põlvamaa PATEE programm 2020-2023"

T