Saját szervezésű programok bemutatása

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet célja, hogy megismerje a korábban a NETA alanyok által a NETA 10% felajánlásból szervezett/finanszírozott saját szervezésű egészségmegőrző programok megismerése, valamint annak vizsgálata, hogy az így működtetett programok milyen eredményekkel, tapasztalatokkal zárultak, van- e olyan program, vagy programelem, amelynek továbbvitele szakmailag megfelelő és indokolt.
Ehhez kérjük az Önök szíves közreműködését az alábbi kérdések kitöltésével.
Köszönjük!

Question Title

* 1. Adatkezelési hozzájárulás

Európai uniós adatvédelmi szabályozás következtében 2018. május 25-től módosultak az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi előírások, ezért kérjük, hogy szíveskedjen hozzájárulását adni ahhoz, hogy személyes adatait az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje!

Question Title

* 2. A saját szervezésű egészségmegőrző programot finanszírozó NETA adó alany adatai

Question Title

* 3. Amennyiben a saját szervezésű egészségmegőrző program lebonyolításába külső szervezet, szereplő került bevonásra, kérjük, adja meg a lebonyolító szervezetre vonatkozó adatokat

Question Title

* 4. Kérjük, röviden mutassa be a saját szervezésű egészségmegőrző program(ok) célját.

Question Title

* 5. Kérjük, mutassa be a saját szervezésű egészségmegőrző programot lebonyolító szervezetet és a program(ok) megvalósításában érintett kulcs szereplőket, pozíciókat.

Question Title

* 6. Kérjük, mutassa be a saját szervezésű egészségmegőrző program(ok) fő célcsoportját és annak kiválasztását kérjük, röviden indokolja.

Question Title

* 7. Kérjük, vázolja fel a saját szervezésű egészségmegőrző program(ok) főbb tevékenységeit, eseményeit.

Question Title

* 8. Kérjük, mutassa be, hogy az egyes program(ok)on, azok eseményei milyen résztvevői létszámmal valósultak meg, összesen, illetve célcsoportonként külön-külön (amennyiben releváns).

Question Title

* 9. Kérjük, hogy csatolják a saját szervezésű program(ok)at részletesen bemutató dokumentumot.

Csak PDF, DOCX, DOC fájltípusok.
Fájl kiválasztása
Nincs kiválasztott fájl

Question Title

* 10. Kérjük, mutassák be a legfontosabb eredményeket, tapasztalatokat a saját szervezésű egészségmegőrző program(ok) kapcsán.

Question Title

* 11. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy az Önök által szervezett/finanszírozott saját szervezésű egészségmegőrző program folytatása indokolt, kérjük, mutassák be, hogy miért tartják annak.

Question Title

* 12. Kérjük, ismertessék, hogy éves, illetve havi szinten milyen összeget fordítottak a saját szervezésű program megvalósítására egy adott tárgyévben.

Válaszukban térjenek ki arra is, hogy a NETA 10 %os ráfordítás elegendő volt-e az adott program megvalósítására, vagy azt szükséges volt további összeggel kiegészíteni, és ha igen, akkor ennek összege havi/éves bontásban mekkora volt?

Volt e olyan felmerült, azonban a NAV által kiadott elszámolhatósági útmutató szerint a NETA felajánlásból a programra el nem számolható költségük? Ha igen, kérjük, mutassák be ezek jellegét és arányát a NETA forráshoz, illetve az önerőként vagy más forrásból biztosított összeghez képest.

T