• English
  • Galego

Question Title

* 1. A bheil an coròna-bhìoras air an Rìoghachd Aonaichte gu h-iomlan a dhèanamh nas aonaichte no nas roinnte?

Question Title

* 2. Dè cho aonaichte no cho roinnte a tha thu a’ smaoineachadh a tha sinn? A’ smaoineachadh air an Rìoghachd Aonaichte gu h-iomlan, air sgèile 1 gu 10, dè cho aonaichte no roinnte a tha an Rìoghachd Aonaichte an-dràsta? (Tha 1 gu math roinnte agus 10 gu math aonaichte).

Question Title

* 3. Agus a-nis a’ smaoineachadh mun choimhearsnachd ionadail agad a-mhàin, air sgèile 1 gu 10, dè cho aonaichte no roinnte a tha thu a’ smaoineachadh a tha i an-dràsta? (Tha 1 gu math roinnte agus 10 gu math aonaichte).

Question Title

* 4. An do thabhainn thu d’ ùine airson obair saor-thoileach rè an èiginn?

A-nis tha sinn airson do bheachd a chluinntinn air a’ chomann-shòisealta againn san fharsaingeachd.

Question Title

* 5. Cò na seòrsaichean de sgaradh a tha ag adhbharachadh dragh dhut? Tagh suas ri trì.

Question Title

* 6. Please tell us how much you agree or disagree with these statements:

  Ag aontachadh gu làidir Ag aontachadh Chan eil mi ag aontachadh no ag eas-aontachadh Chan eil mi ag aontachadh Chan eil mi ag aontachadh gu làidir Chan eil fios agam
A dh’ aindeoin eadar-dhealachaidhean nar beachdan agus ar cùl-fhiosrachadh, tha mi a’ faireachdainn gu bheil tòrr aig a’ mhòr-chuid de dhaoine ann an cumantas
Tha e furasta dhomh poilitigs a dheasbad le daoine aig a bheil diofar bheachdan rium
Bidh na meadhanan sòisealta gar sgaradh bho chèile nas motha na tha e gar toirt còmhla
Bidh daoine bho dhiofar chùl-raointean a’ faighinn air adhart gu math còmhla anns an sgìre ionadail agam
Tha mi a’ faireachdainn gum buin mi dhan choimhearsnachd ionadail agam
Tha mi a’ faireachdainn gum buin mi do mo nàisean (Sasainn, Alba, a’ Chuimrigh, Èirinn a Tuath no an Rìoghachd Aonaichte gu h-iomlan)

Question Title

* 7. A bharrachd air a bhith a’ dol a dh’ obair, sgoil no colaiste, dè bhios gad fhàgail a’ faireachdainn nas dluithe ri daoine eile, gu h-ionadail agus gu nàiseanta? Tagh suas ri trì.

Question Title

* 8. Gu h-ìosal, chithear taghadh bheachdan mar dhòighean air daoine a thoirt còmhla san dùthaich seo. Feuch an innis thu cò na trì beachdan a tha thu fhèin a’ smaoineachadh a bhiodh soirbheachail ann a bhith a’ dèanamh seo.

Question Title

* 9. Nam biodh saor-latha banca air a chruthachadh gus coimhearsnachdan a thoirt còmhla agus comharrachadh na tha againn ann an cumantas, am biodh tu airson pàirt a ghabhail ann an gnòthaichean ionadail air an latha?

Question Title

* 10. Agus a-nis, nad fhaclan fhèin, dè tha thu a’ smaoineachadh a chuidicheadh ​​le daoine a thoirt còmhla agus dùthaich nas coibhneil, nas dlùithe a thogail?

Question Title

* 11. Mus fhalbh thu, feumaidh sinn beagan fiosrachaidh pearsanta iarraidh ort - gus am faic sinn a bheil beachdan eadar-dhealaichte aig diofar bhuidhnean, leithid seann daoine agus daoine nas òige.

Le bhith a’ freagairt nan ceistean sin, tha thu a’ leigeil fhaicinn dhuinn gu bheil thu toilichte gun cruinnich sinn am fiosrachadh seo. Gus fhaighinn a-mach ciamar a tha sinn a’ dìon an dàta agad, tha sinn a’ moladh gun leugh thu an Aithris Dìomhaireachd againn. A bheil thu toilichte a dhol air adhart?

Question Title

* 14. Do bhuidheann cinnidheach

Question Title

* 16. Càite a bheil thu a’ fuireach san Rìoghachd Aonaichte?

Question Title

* 17. Thoir seachad an còd-puist agad

Question Title

* 20. Thoir seachad do sheòladh puist-d ma tha thu airson fios a chumail no a dhol an sàs le Còmhla. Cha chleachd sinn seo ach airson fiosrachadh a chumail riut agus cha toir sinn seachad am fiosrachadh agad do threas phàrtaidhean

T