Це опитування є анонімним та покликане визначити сильні та слабкі сторони освітнього процесу, що пов'язані з академічною доброчесністю та якістю освіти у Вашому закладі освіти. Просимо Вас давати відповіді неупереджено та правдиво. Ваші відповіді допоможуть покращити Ваш досвід навчання. Опитування проводиться Вашим закладом освіти у межах участі у проєкті "Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти" (Academic IQ).

Question Title

* 1. Вкажіть вашу стать

Question Title

* 2. На якому курсі (році навчання) Ви навчаєтесь?

Question Title

* 3. В якому інституті/на якому факультеті Ви навчаєтесь?

Question Title

* 5. Як часто протягом цього семестру Ви обговорювали з викладачами такі питання?

  Дуже часто Часто Рідко Дуже рідко Важко відповісти
Вимоги до письмових робіт на курсі
Етика та/або академічна доброчесність
Плагіат, списування та інші порушення
Правила цитування запозичених текстів та правила посилання на використану літературу
Санкції за плагіат, списування та інші порушення

Question Title

* 6. Що, зазвичай, роблять викладачі, якщо ….?

  Усне зауваження Знижують бали Анульовують роботу Ігнорують/не звертають уваги Важко сказати
Студент/-ка допомагає іншому студенту/-ці під час екзамену (дії викладача по відношенню до студента/-ки, який допомагає)
Студент/-ка здав чужу письмову роботу від свого імені
Студент/-ка здав чужу курсову роботу від свого імені
Студент/-ка списує в іншого студента/-ки під час екзамену
Студент/-ка списує в іншого студента/-ки під час письмової роботи
У дипломній роботі студента/-ки виявлений плагіат

Question Title

* 7. Чи доводилося Вам слухати курс (окремі теми) з академічного письма/академічної доброчесності?

T