Cám ơn quý vị đã tham gia vào bản khảo cứu về Công Viên Guadalupe River!  Bản nghiên cứu này sẽ mất khoảng 7-8 phút và những câu trả lời của quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật.  Ý kiến đóng góp của quý vị sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ những mong ước của cư dân về nguồn tài nguyên thiên nhiên của cộng đồng này.  Xin hãy trả lời những câu hỏi tham khảo dưới đây rõ ràng và chân thật nhất.  Cám ơn những ý kiến đóng góp của quý vị!  Để tiếp tục bằng Anh Ngữ, xin bấm vào “Next.”

Si le gustaría llenar la encuesta en español, pulse aquí.

If you would like to take the survey in English, please click here.

T