Te haerenga kia iti iho ngā tukunga para ki te āpōpō

Ki te kotahi tātou, ka taea tātou te ārai atu i ngā mate āhuarangi i runga i te tōritenga me te kauawhinga - mā ngāi Māori tonu tātou e ārahi
 
E whai ana a Aotearoa kia iti iho ngā tukunga para. Mā tēnei ka hua mai ētahi āheinga, arā, ko ngā tūranga mahi tūturu me ētahi kāinga mahana. Ka hua mai hoki ōna wero, arā, ko ngā rerekētanga mahi me ngā āhuatanga haereere. Mō ētahi atu pārongo e pā ana ki ngā ngā āhuatanga o te whakawhitinga, tirohia te ūpoko 8 o te arotakenga Motuhake a te Kōmihana Āhuarangi.
 
Ngā kōrero mō tēnei mātaitanga
E whai ana mātou i ō koutou whakaaro mō ngā pānga o ngā mahi whakaiti tukunga para ki a koe. E whai nei hoki mātou i ō āwangawanga me ō whakaaro kia noho tōrite ai, kia noho kauawhi ai te whakawhitinga kia iti ake ngā tukunga para ki tua.

Ko tōna 10 meneti te roa e oti ai tēnei mātaitanga. Mā ō whakautu e whakairo ake i te Rautaki Whakawhiti Tautika. Ki te kore koe e rata ki ēnei mahi, ka taea koe te tuku ā-kanohi mai i ō whakaaro hei te pito tōmua o tērā tau.

Ngā kōrero mō te Rautaki Whakawhiti Tautika
Kei te waihanga te Kāwanatanga i tētahi Rautaki Whakawhiti Tautika e tōrite ai, e kauawhi ai te whakawhitinga kia iti ai ngā tukunga para ki tua. Me whai wāhi te katoa ki ngā āheinga, me tautokotia te iwi whānui i roto i ēnei panonitanga, ā, me hāpaitia tonutia Te Tiriti o Waitangi. Ka puta te rautaki kōhukihoki hei te marama o Hune 2023, ā, ka rewa te Rautaki Whakawhiti Tautika i mua i te Hune 2024.

Mā te tangata whenua tātou e hāpai ki te para i te huarahi

Inā te tokomaha o ngāi Māori e kawe tonu nei i ngā mahi kia toitū ai te ora o te hā me te whenua mō ā rātou mokopuna. E tika ai tēnei whakawhitinga, e tonu nei mātou ki a tangata whenua mā ki te whakaputa i ō rātou whakaaro e pā ana ki tētahi momo whakawhitinga e tōrite, e kauawhi nei hoki. Ka taea e koe te whakaoti i tēnei mātaitanga i te tirohanga mai o tōu marae, tōu hapū, tōu iwi, o tētahi atu hapori Māori rānei.

T