टीप : सदर अर्ज कला, कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षण या विषयांच्या अभ्यासक्रमांचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी तसेच ७ ऑक्टोबर, २०१५ या दिवशीच्या 'अतिथी निदेशक पथक' या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी, नवीन अभ्यासक्रम समिती गठित करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. सदर अर्ज ७ मे पर्यंत भरता येईल. 

Question Title

* 1. नाव (आडनाव / प्रथम नाव / मधले नाव) Name (Surname / First Name / Middle Name)

Question Title

* 2. जन्मदिनांक (Date of Birth)

Date

Question Title

* 3. वय (Age)

Question Title

* 6. कार्यालयीन पत्ता (Office Address)

Question Title

* 7. कायम वास्तव्याचा पत्ता (Permanent Address)

Question Title

* 12. भ्रमणध्वनी क्रमांक (कायमस्वरूपी असावा) Mobile Number (Should be Permanent)

Question Title

* 13. ईमेल आयडी (नियमित वापरातील असावा.) Email Id (Should be regular use)

Question Title

* 14. लेखन / निबंध / संशोधन / शैक्षणिक साहित्य / ई-शिक्षण / कार्यशाळा/ प्रदर्शने /शिबीर /जाहीर कार्यक्रम इत्यादी मध्ये सहभागी झाला आहात का? सहभागी असल्यास तपशील नोंदवावा. (Are you involved in Writing / Essay Writing / Research / Modules / Teaching-aids / Workshops / Exhibition / Open Programme / E-learning Materials / Software Development? If "Yes" Please provide the details)

Question Title

* 15. संशोधन शोध निबंधाचे प्रकाशन झाले आहे का ? प्रकाशन झाले असल्यास शोध निबंधाचा तपशील आणि आयएसएसएन , आयएसबीएन नोंदवावा. (Is your Research Paper Published? If "Yes" please brief about the Research Paper and Provide the ISSN and ISBN number.)

Question Title

* 16. विविध स्तरावरील कार्यशाळा / परिसंवाद / सेमिनार / शैक्षणिक चर्चासत्र / कार्यशाळा इ. मध्ये तज्ज्ञ मार्गदर्शक म्हणून सहभागी झाला आहात का? असल्यास तपशील नोंदवावा. (Have you Participated as Master Trainer in Workshop / Debate / Seminar / Workshop Educational discussion? If "Yes", please mention.)

Question Title

* 17. विविध स्तरावरील कार्यशाळा / परिसंवाद / सेमिनार / शैक्षणिक चर्चासत्र आदीमध्ये प्रशिक्षणार्थी म्हणून सहभागी झाला आहात का? असल्यास तपशील नोंदवावा. (Have you got Training in any Workshop / Debate / Seminar / Educational discussion? If "Yes", please mention the details.)

Question Title

* 18. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीबद्दल तुम्ही ज्ञात आहात का ? असल्यास तुमचे विचार मांडा. (Are you aware of Continuous Comprehensive Evaluation Method? If "Yes", please share your views.)

Question Title

* 19. 'अतिथी निदेशक पथक' या बाबतचा शासन निर्णय अभ्यासला आहे का? असल्यास त्याबाबतचे आपले मत स्पष्ट करा.

* दर्शक प्रश्नांची उत्तरे देणे अनिवार्य आहे.

T