Popunjavanje upitnika zahteva manje od 15 min.

SGA (http://sga.rs) je nevladina organizacija osnovana sa ciljem da podrži sektor za razvoj video igara u Srbiji. Aktivnosti SGA su fokusirane ka svim akterima uključenim u ekosistem oko ovog sektora (ka pojedincima, timovima, kompanijama i institucijama/organizacijama).

Ovaj uptinik je usmeren ka svim startapima i kompanijama koje se bave razvojem video igara u Srbiji. Ispunjavanjem upitnika pomoći ćete jačanje ovog sektora, kao i formulisanje SGA aktivnosti tako da optimalno podrži vaše projekte, kompaniju kao i ceo ekosistem kroz:

Formiranje izveštaja o industriji video igara u Srbiji, koji će ukazati na važnost iste za ekonomiju i omogućiti da se industrija video igara prepozna kao nezavisne grana u okviru IT industrije.

Kreiranje sveobuhvatog preseka ekosistema tako da se ustanovi veličina, sadržaj i aktivnosti u okviru istog, te da se na osnovu trenutnog preseka identifikuje kako najbolje da se podrži dalji razvoj.

Formiranje ažurne baze svih startapa i kompanija iz sektora za razvoj video igara tako da investitori i izdavači zainteresovani da pomognu startape i kompanije u Srbiji imaju pregled ekosistema da bi podržali lokalne projekte, startape ili kompanije. Startapi i kompanije zainteresovani da ih SGA promovise kroz asocijaciju u cilju privlačenja investicija, mogu to da naznače u okviru upitnika. SGA će zatim stupiti u kontakt direktno sa zainteresovanim kompanijama u cilju prezentuju kompaniju u odgovarajućoj formi za investitore.

Verujemo da ćete svojim učešćem podržati sektor za razvoj video igara u Srbiji.

Hvala unapred!

T