Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w tegorocznej odsłonie Programu Sezon Lublin, którą planujemy na 21-23 maja 2021 r.

Sezon Lublin 2021 planujemy w nowej rzeczywistości na przełomie czasów pandemii i perspektywy powrotu do normalności.

Mamy nadzieję, że program szczepień i okres wiosenno-letni przyniesie unormowanie obostrzeń i będziemy mogli korzystać ze słońca i dobrodziejstw wspólnego przebywania w otwartych przestrzeniach. Chcemy Państwa zaprosić do składnia ofert programowych.

Poniżej znajdziecie Państwo opis tegorocznego programu oraz zasady udziału. Uwaga, od tego roku wprowadzamy powoli zmiany, które rozszerzą w kolejnych latach możliwość korzystania z oferty przez turystów.
Program


Tematem przewodnim Sezonu Lublin 2021 jest Przyszłość miasta. Od 10 lat zachęcamy lublinian do korzystania z bogatego programu kulturalno-turystycznego Lublina. Wierzymy, że to właśnie mieszkańcy są najlepszymi ambasadorami miasta inspiracji. Chcemy poszerzać grono entuzjastów i entuzjastek koziego grodu, a ogromne zainteresowanie coroczną edycją programu potwierdza, że Lublin jest pięknym, ciekawym miastem, który oferuje bogaty program kulturalny.

Z wejściem w nowe dziesięciolecie XXI wieku uchwalona zostanie Strategia Rozwoju Lublina 2030. I my również chcemy zaprosić mieszkańców i odbiorców programu do spojrzenia ponad horyzont codzienności. Przyszłość miasta będzie wyglądała tak, jak dzisiaj ją zaprojektujemy, jakie decyzje podejmujemy. W przyszłości miasta odbija się obraz minionych dziejów, widać drogę rozwoju, zapis zmian. Dlatego będziemy chcieli wspólnie z Państwem, poprzez zaproponowane wydarzenia mówić dużo o postawach obywatelskich, o odpowiedzialności za wspólną przestrzeń, projektowaniu uniwersalnym i ważnych wartościach, za które walczyli nasi poprzednicy, a które nieustannie należy pielęgnować – jak wolność, wzajemny szacunek i prawda. W tym roku obchodzimy 40 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, ale też 30 rocznicę pierwszych, w pełni wolnych wyborów w Polsce. 10 lat dzielące te dwa wydarzenia pokazuje, ze perspektywa dekady może przynieść diametralne zmiany. A dobry kierunek zmian jest naszym wspólnym oczekiwaniem.

W tym roku inspirujemy się przeszłością, szczególnie z obszaru technologii i rozwoju gospodarczego Lublina.

Nawiązujemy między innymi do kilku historycznych wydarzeń.

175 lat temu Karol Vetter otworzył Browar w Lublinie w dawnym klasztorze reformatów, który dzisiaj jest dziedzictwem rodzimej firmy Perła Browary Lubelskie.

100 lat temu Plage i Leśkiewicz wyprodukowali pierwszy samolot w lubelskiej fabryce.

Z kolei 70 lat temu z linii lubelskich zakładów samochodowych zjechał pierwszy model FSC Lublin-51, prototyp późniejszego Żuka.

Okrągłe daty to pretekst by wspomnieć ważne momenty z życia miasta. A te najlepiej przybliżają nam zachowane obrazy. Dlatego będziemy przypominać związki artystyczne rodziny Hartwigów z Lublinem. Swoje setne urodziny obchodziłaby w tym roku poetka Julia Hartwig. Obrazy fotograficzne nie tak dawnego Lublina z kolei zawdzięczamy ojcu - Ludwikowi i bratu - Edwardowi Hartwigom. Fotografie są z kolei doskonałym pretekstem do snucia wspomnień o mieście i odbywania sentymentalnych podróży. Popularność serwisów pokazujących retro Lublin potwierdza jak wiele emocji budzi w nas podglądanie nie tylko nieistniejących miejsc, ale porównywanie skali zmian na przestrzeni lat. Dlatego w tym roku chcemy mieszkańców Lublina wyprowadzić tłumnie i bezpiecznie na spacery… z przewodnikami inspiracji. Oczywiście spacerować można na własnych nogach albo korzystając z różnych środków zeroemisyjnego transportu: do oferty chętnie dołączymy wycieczki rowerowe, hulajnogi czy kajaki.
Oferta


Biuro Rozwoju Turystyki powstało między innymi, by promować ofertę turystyczną Lublina wszystkim tym, którzy zechcą odwiedzić nasze miasto. Jako operatorzy Programu Sezon Lublin chcemy kontynuować sprawdzone działania skierowane do mieszkańców, ale też zachęcić ciekawymi ofertami podróżnych. Dlatego wprowadzamy zmiany w zasadach funkcjonowania programu, o których chcieliśmy Państwa poinformować.

Od 21 do 23 maja 2021 planujemy Sezon Lublin w dobrze znanej nam odsłonie. Wspólnie z twórcami, z Państwem przygotujemy pakiet kulturalno-turystyczny dla mieszkańców, dostępny nieodpłatnie w długi weekend majowy. Data może ulec zmianie w przypadku przedłużenia obostrzeń epidemicznych w Polsce.

Najpierw, od 13 do 30 kwietnia czekamy na Państwa oferty wydarzeń spotkań, które przesłane do nas na formularzu ofertowym będą następnie oceniane przez Komisję, a z najciekawszych propozycji powstanie oferta Sezonu Lublin. Nabór ofert i przebieg programu będzie określony w Regulaminie, a następnie zostaną podpisane porozumienia z każdym z wykonawców.

Od początku maja będziemy promować program, a następnie zbierać zapisy wśród mieszkańców. Zapisy prowadzone będą stacjonarnie w wyznaczonym punkcie w centrum miasta. Pamiętajcie Państwo, aby dobrze przemyśleć ofertę pod kątem liczby uczestników, tak by skorzystać z niej mogła jak największa grupa ludzi, ale zachowując komfort i dbając o dobre wrażenia.

Nowością jest program skierowany do turystów, który chcemy, aby był dostępny podczas całego okresu wakacyjnego.

Oferty dla mieszkańców i dla turystów są ze sobą ściśle powiązane. Jak przeczytają Państwo w regulaminie, aby móc przystąpić do programu Sezon Lublin 2021 należy zaproponować działania dla mieszkańców, które będą wspierane finansowo przez organizatora i działania dla wszystkich, które będą oparte o pakiet upustów na regularne działania dostępne w Państwa ofercie.

Kompletna, regulaminowa oferta zawierać więc powinna propozycję wydarzeń bezpłatnych dla mieszkańców Lublina oraz propozycję korzyści dla wszystkich chcących uczestniczyć w atrakcjach podczas sezonu 2021 – od 1 czerwca do 15 września.

Formularz ofertowy będzie zawierał dwie odrębne części związane z opisem oferty. W pierwszej części będą Państwo proponować wydarzenie lub cykl wydarzeń w okresie od 21 do 23 maja, w których mieszkańcy mogą wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu. Przykładowo będzie to spacer dla 20 osób po jednym ze szlaków Lublina, który w przedłużony weekend odbędzie odbywa się 4-krotnie o godzinie 14.00.

Oceniać będziemy atrakcyjność oferty, jej dostępność i spójność z tematem przewodnim Sezonu.

Decydującym aspektem będzie dołączenie propozycji specjalnej oferty na okres całych wakacji, dostępnej dla wszystkich chętnych. Skonstruowany pakiet promocyjny, to na przykład – w każdy czwartek dostępny spacer po Lublinie w cenie 10 złotych.

Osoby uprawnione do skorzystania z oferty sezonowej będą posiadały pobrane wcześniej w punkcie informacji turystycznej kupony, które będą przekazywać prowadzącemu lub wskazanej przez organizatora wydarzeniu osobie. Będziemy Państwa prosić o kolekcjonowanie kuponów, gdyż będą one niezbędne do rozliczenia wskaźników w sprawozdaniu końcowym z realizacji programu. Bardzo zależy nam na realnych pomiarach ilościowych, które w przyszłości pomogą nam dostosować ofertę do preferencji odbiorców.
Korzyści


1. Turysta jest skłonny wydawać więcej. Wspieramy całą branżę – nie tylko usługodawców w obszarze atrakcji, ale też hotelarzy, gastronomię – dzisiaj potrzeba nam synergii w działaniu, bo tylko razem jesteśmy w stanie przetrwać i budować trwały wizerunek miasta atrakcyjnego turystycznie oraz przyjaznego mieszkańcom i odwiedzającym.

2. Turysta decyduje się maksymalnie wykorzystać czas swojego pobytu.

Finalnie turysta wydaje zawsze więcej pieniędzy niż mieszkaniec. A zadowolony turysta jest najlepszym ambasadorem marki.

Poszerzenie grona odbiorców programu o turystów wybierających Lublin, to poszerzenie grona odbiorców Państwa atrakcji w sposób mierzalny. Dzięki podjętym działaniom promocyjnym, mamy nadzieję wpłynąć na decyzję potencjalnych podróżujących o wyborze Lublina jako destynacji turystycznej. Nie mamy wątpliwości, że Lublin jest miastem o ogromnym potencjalne turystycznym, ale wciąż jesteśmy w tym obszarze na dorobku, więc wspólne wysiłki mogą wspomóc branżę i kształtować mobilność społeczną w sposób dla nas korzystny. Turysta to dobry klient, który może wpłynąć realnie na opłacalność i rozwój Państwa działań.

Organizator zaplanuje i zrealizuje kampanię promocyjną Programu Sezon Lublin wśród mieszkańców i potencjalnych turystów, korzystając z nowoczesnych narzędzi i dobrze sprawdzonych kanałów komunikacji. Program będzie komunikowany od maja do września 2021 roku.

Organizator przygotowuje również badanie ruch turystycznego i zainteresowania ofertą turystyczną w Lublinie w okresie trwania programu Sezon Lublin. Opracowane wyniki badań będą Państwu udostępnione.

Na Państwa oferty będziemy czekać do 30 kwietnia 2021 roku. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem mailowym: sezon@lublin.eu.


Niniejszy formularz jest dokumentem, na podstawie którego prowadzony jest nabór do programu Sezon Lublin 2021.

Stanowi on załącznik do regulaminu Programu i wymaga kompletnego uzupełnienia wszystkich niezbędnych pól, aby był rozpatrywany przez Komisję Programową, powołaną do dokonania wyboru ofert.

Prosimy zapoznać się z ogłoszeniem do Programu, które zawiera najważniejsze informacje dotyczące idei przewodniej tegorocznej edycji, a także zawiera opis pomocny w wypełnieniu niniejszego formularza.

Prosimy zapoznać się z regulaminem Programu, który zawiera zasady realizacji i udziału w Programie Sezon Lublin 2021.
UWAGA: Nowym, obowiązkowym elementem oferty Sezonu Lublin 2021 jest wprowadzenie w okresie od 1 czerwca do 15 września 2021 roku, specjalnego stałego i powtarzalnego upustu (minimum 10%) na usługi Podmiotu, dostępne dla wszystkich osób, które wcześniej pobiorą specjalną kartę Sezonu Lublin i okażą ją przy zakupie biletu / opłacie za udział w wydarzeniu oferenta.
Rozdział IV formularza odnosi się do szczegółów tej oferty.
I DANE IDENTYFIKUJĄCE WNIOSKODAWCĘ

Poniższe dane wykorzystane będą do identyfikacji podmiotu podczas naboru oraz będą zawarte w komparycji umowy, w przypadku zawarcia przez strony porozumienia. PROSZĘ O POPRAWNE WYPEŁNIANIE OFICJALNYMI DANYMI.

Question Title

* 1. Pełna nazwa Wnioskodawcy

(w przypadku osób fizycznych – pełne imię i nazwisko)

Question Title

* 2. Adres Wnioskodawcy

(w przypadku osób fizycznych – adres zamieszkania)

Question Title

* 3. Osoba upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z pełnioną funkcją.

Question Title

* 4. a) Wnioskodawcy posiadający osobowość prawną.

Question Title

* 5. b) Wnioskodawcy będący osobami fizycznymi

II KONTAKT

Question Title

* 6. Nr telefonu

Question Title

* 7. e-mail

III CHARAKTERYSTYKA WYDARZENIA BEZPŁATNEGO DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W TERMINIE 21-23 MAJA 2021

Question Title

* 8. NAZWA WYDARZENIA

Question Title

* 9. RODZAJ OFERTY

(charakter wydarzenia, rodzaj aktywności, na przykład wydarzenie kulturalne, sportowe, koncert, spacer z przewodnikiem)

Question Title

* 10. SYNTETYCZNY OPIS WYDARZENIA

(do 1000 znaków ze spacjami – opis będzie wykorzystywany do promocji wydarzenia, ma w sposób trafny i zrozumiały dla odbiorców opisać specyfikę wydarzenia i jego atrakcyjność. W przypadku spacerów proszę o podanie pełnej trasy spaceru wraz z miejscem zbiórki.)

Question Title

* 11. PROPONOWANY TERMIN REALIZACJI

(proszę podać dzień i godzinę oraz czas trwania wydarzenia. Jeśli wydarzenie jest cykliczne – proszę podać wszystkie proponowane terminy.)

Date
Time
Date
Time
Date
Time
Date
Time
Date
Time

Question Title

* 12. Czas trwania wydarzenia

Question Title

* 13. CHARAKTERYSTYKA GRUPY DOCELOWEJ

(kto jest głównym odbiorcą wydarzenia)

Question Title

* 14. PRELIMINARZ KOSZTÓW

Całkowity koszt realizacji zadania netto/ brutto (dotyczy wydarzeń odbywających się w terminie 21-23 maja 2021 r.)

Rodzaje kosztów, np.

Question Title

* 15. Całkowity koszt realizacji zadania netto / brutto

Question Title

* 16. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

(proszę wypisać czy przewidywane są udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, na przykład czy miejsce wydarzenia jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, czy będzie tłumaczenie PJM, czy w miejscu jest pętla indukcyjna)

IV CHARAKTERYSTYKA OFERTY UPUSTU W TERMINIE OD 1 CZERWCA DO 15 WRZEŚNIA 2021

Question Title

* 17. RODZAJ OFERTY

(charakter wydarzenia, rodzaj aktywności, na przykład wydarzenie kulturalne, sportowe, koncert, spacer z przewodnikiem)

Question Title

* 18. PROPONOWANY TERMIN REALIZACJI WYDARZENIA

(proszę podać dzień i godzinę oraz czas trwania wydarzenia. UWAGA: wydarzenie powinno być powtarzalne w okresie od 1 czerwca do 15 września 2021 r. minimum raz na dwa tygodnie)

Question Title

* 19. SYNTETYCZNY OPIS WYDARZENIA

(do 1000 znaków ze spacjami – opis będzie wykorzystywany do promocji wydarzenia, ma w sposób trafny i zrozumiały dla odbiorców opisać specyfikę wydarzenia i jego atrakcyjność. W przypadku spacerów proszę o podanie pełnej trasy spaceru wraz z miejscem zbiórki.)

Question Title

* 20. CHARAKTERYSTYKA GRUPY DOCELOWEJ

(kto jest głównym odbiorcą wydarzenia)

Question Title

* 21. DOPUSZCZALNA (PRZEWIDYWALNA) LICZBA UCZESTNIKÓW

(wynikająca z charakteru wydarzenia, dostępnych miejsc na sali, zasad bezpieczeństwa itp.)

Question Title

* 22. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

(proszę wypisać czy przewidywane są udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, na przykład czy miejsce wydarzenia jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, czy będzie tłumaczenie PJM, czy w miejscu jest pętla indukcyjna)

Question Title

* 23. OFERTA UPUSTU

(dotyczy proponowanej ceny brutto dla 1 uczestnika, 1 wydarzenia, nie mniej niż 10% od regularnej ceny). Proszę o wpisanie ceny regularnej oraz ceny z upustem.

V WYKAZ WSKAŹNIKÓW – przewidywanych realnych rezultatów realizacji zadania (faktyczne rezultaty będzie trzeba również wykazać w sprawozdaniu dla Organizatora)

Question Title

* 24. PROSZĘ WPISAĆ DANE

Uwaga! Po wysłaniu formularza ofert nie ma możliwości edycji danych!
W celu złożenia korekty w formularzu ofert, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: sezon@lublin.eu. Otrzymają Państwo nowy formularz do wypełnienia.
Korekta formularza ofert jest możliwa, zgodnie z harmonogramem, tylko do 30 kwietnia 2021, czyli do zakończenia naboru do Programu.

Klauzula RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin, dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@lublin.eu lub na adres Administratora danych.

3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Celem podania danych jest przeprowadzenie naboru i realizacja Programu "Sezon Lublin 2021". Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Programu „Sezon Lublin 2021” w okresie od 13 kwietnia do 15 września 2021 r.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Panią/ Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać profilowaniu.

6. Pani/Pana dane będą przekazywane do USA tj. do państwa trzeciego, w którym zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia Twoich danych osobowych za pomocą decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA w związku z uzyskaniem przez firmę certyfikatu w ramach Tarczy Prywatności UE-USA.

7. Odbiorcą Pani/Pana danych w wyżej wymienionym państwie trzecim jest firma SurveyMonkey Inc., której powierzyliśmy przetwarzanie danych jako podmiotowi przetwarzającemu, ponieważ w celu przeprowadzenia naboru do Programu "Sezon Lublin 2021" wykorzystujemy należący do firmy serwer ankietowy.

Pani/Pana dane nie zostaną przekazane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe.

9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w naborze do Programu "Sezon Lublin 2021". Wysłanie formularza oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

T