แบบฟอร์มแสดงความสนใจในการเข้าร่วม THAIGROOVE

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจโครงการ ทั้งนี้ หากต้องการจะสมัครเข้าร่วมในฐานะผู้ประกอบการ สามารถทิ้งข้อมูลไว้ได้ในลิ้งค์นี้ เนื่องจากผู้ประกอบการในรอบที่ผ่านมา ทีมงานได้ปิดรับสมัครแล้ว ทีมงานจะติดต่อไปหากมีการเปิดรับสมัครในครั้งต่อไป

Question Title

Image

Question Title

* 1. ท่านสนใจ THAIGROOVE ในลักษณะใด

Question Title

* 2. กรุณากรอกชื่อแบรนด์ของท่านเป็นภาษาอังกฤษ

Question Title

* 3. หมวดหมู่สินค้า

Question Title

* 4. โปรดระบุข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อให้ทางทีมงาน THAIGROOVE อัพเดทข้อมูลต่างๆของทางโครงการ

T