Patuloy na Survey ng Treasure Island Mobility Management Agency

Sagutan ang survey sa ibang wika: Español (Espanyol) | 中文 (Chinese) | English (Ingles)
Salamat sa pagkumpleto sa survey na ito. Kami ay random na pipili ng tatlong mananalo bawat buwan upang manalo ng $10 Clipper Card para sa pagkumpleto ng survey.

Ang Loop ay isang walang driver na shuttle na tumatakbo sa loob ng siyam na buwang pilot upang tulungan ang San Francisco na malaman kung paano gumagana ang mga walang driver na sasakyan at ang kanilang mga kakayahan sa pagsuporta sa mga pangangailangan sa paglalakbay ng komunidad. Ang iyong karanasan ay mahalaga sa amin at ang iyong tugon ay lihim (kumpidensyal).

Kung nakasakay ka ng shuttle nang higit sa isang beses, mangyaring isaalang-alang ang iyong pinakabagong pagbiyahe.

Question Title

* 1. Sumakay ka ba sa Loop shuttle?

T