Geef uw positie tegen de volgende uitspraken.

Question Title

* 1. Als gezondheidszorgwerker ben ik van mening dat het garanderen van toegang tot behandeling en zorg voor kankerpatiënten voor alle niveaus van de overheid een moet prioriteit zijn.

Question Title

* 2. De gezondheidszorg heeft momenteel voldoende middelen beschikbaar om kwalitatief hoogwaardige zorg en behandeling te bieden voor alle kankerpatiënten.

Question Title

* 3. Er is een tekort in de beschikbaarheid van financiering om nieuwe behandelingen tegen kanker te betalen.

Question Title

* 4. Als bezuinigd moet worden op overheidsfinanciering van de gezondheidszorg, dient de behandeling van en zorg voor kankerpatiënten te worden beschermd.

Question Title

* 5. Het huidige niveau van het roken van tabak is te hoog en vormt door aan roken gerelateerde ziektes een economische last.

Question Title

* 6. Het besteden van inkomsten van een specifieke belasting aan een specifieke overheidsbegroting zou een effectieve manier zijn om te zorgen voor adequate financiering voor die dienst.

Question Title

* 7. Als de overheid een nieuw beleid zou invoeren waardoor inkomsten uit tabaksaccijns besteed zouden worden aan de behandeling van en zorg voor kankerpatiënten, zou ik een voorstander van dit besluit zijn.

Question Title

* 8. Als de overheid een nieuw beleid zou invoeren waardoor inkomsten uit tabaksaccijns uitgegeven zouden worden aan de behandeling van en zorg voor kankerpatiënten, en dit waar nodig ondersteund zou worden met nadere financiering uit andere bronnen, zou ik een voorstander van dit besluit zijn.

Question Title

* 9. Hoe denkt u dat met betrekking tot de uitgaven voor kankerzorg de prioriteit verdeeld zou moeten worden tussen het verschaffen van nieuwe innovatieve behandelingen en lange termijn zorg?

Question Title

* 10. Welke voordelen zouden naar uw professionele mening verwacht kunnen worden als de inkomsten uit tabaksaccijnzen besteed zouden worden aan de behandeling en zorg van kankerpatiënten (maximaal drie selecteren)?

Question Title

* 11. Een deel van de uit de tabaksverkoop gegenereerde belastinginkomsten zou besteed moeten worden aan behandeling van aan roken gerelateerde ziektes.

Question Title

* 12. Als een deel van de tabaksaccijnzen besteed zou worden aan de behandeling van kanker, zou dit ervoor zorgen dat een deel van de financiering onafhankelijk is van begrotingsbeslissingen van de overheid.

Question Title

* 13. Als tabaksaccijnzen besteed zouden worden aan kankerzorg en -behandeling, en er een grote daling plaats zou vinden van het aantal mensen dat tabak rookt, zou het aanvaardbaar zijn dat er minder gelden beschikbaar komen voor het betalen van kankerbehandeling en -zorg, omdat er minder gevallen van aan roken gerelateerde kanker zouden zijn.

Question Title

* 14. Door de overheid wordt voldoende prioriteit gegeven aan initiatieven die tot doel hebben het beginnen met roken te doen verminderen en tabakspreventie.

Question Title

* 15. Gelieve uw beroepsmatige achtergrond aan te geven:

Question Title

* 16. Gelieve aan te geven in welk land u werkt:

T