26.4.2017, Hotel Dubná Skala, J.M.Hurbana 8, 010 01 Žilina

Seminár: Trestná zodpovednosť právnických osôb

Seminár: Trestná zodpovednosť právnických osôb

1. Osobné údaje:

2. V prípade viacerých účastníkov z vašej firmy, sem prosím vpíšte ich mená:

3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov:

T