Question Title

Image
Information about Thai Groove and Groove Days

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอเชิญท่านเข้าคัดเลือกร่วมโครงการThai Groove แพลตฟอร์มแบรนด์โชว์รูมออนไลน์ ที่นำเสนอเรื่องราวของแบรนด์ไทยคุณภาพ ชูเอกลักษณ์อันโดดเด่น ใน 5 กลุ่มสินค้า 1) อาหาร 2) สุขภาพและความงาม  3) ไลฟ์สไตล์ 4) แฟชั่น 5) เฟอร์นิเจอร์
Thai Groove

คือแพลตฟอร์มแกลเลอรี่ออนไลน์ของ 100 แบรนด์ไทยต้นแบบที่มีคุณภาพ โดยนำเสนอผ่านเรื่องราวของแบรนด์ เอกลักษณ์ของสินค้า และเรื่องราวความเป็นไทย เพื่อขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจและสร้างโอกาสทางการค้า รวมถึงรองรับความต้องการของตลาดโลกในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
โดยจุดเด่นของ Thai Groove คือ
1.คัดเลือกเฉพาะแบรนด์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาแล้วเท่านั้น
2.นำเสนอผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหาและเรื่องเล่า ที่คัดมาแล้วว่าตอบโจทย์ผู้ซื้อ
3.มีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับผู้ซื้อและสามารถใช้งานได้ง่าย
4.ผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ สามารถติดต่อไปยังแบรนด์ได้โดยตรง

Groove Days

ครั้งแรกของงานอีเว้นท์จับคู่ธุรกิจออนไลน์ระหว่างแบรนด์ไทยกับผู้ซื้อจากต่างประเทศทั่วโลกเพื่อขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจและสร้างโอกาสทางการค้า ในวันที่ 15-17 กันยายน โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
1.ผู้ซื้อจากทุกมุมโลกสามารถนัดหมายการประชุมออนไลน์กับแบรนด์ไทยได้อย่างง่ายดายผ่านเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์
2.ถ่ายทอดสดการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบ และผู้ผลิต ในอุตสาหกรรมต่างๆ
3.การเปิดตัวสินค้า นวัตกรรมและการออกแบบของแบรนด์ไทย

โดยมีรายละเอียดของวันและเวลาในการเข้าร่วมงานดังนี้
3 กรกฎาคม   แบรนด์ยืนยันการเข้าร่วม (ภายในเวลา 22:00น.)
8 กรกฎาคม   ประกาศผลแบรนด์ที่ได้รับเลือก
9 กรกฎาคม   ประชุมนัดหมายกำหนดการและรายละเอียดของแพลตฟอร์ม เวลา 14:30 น.

จุดประสงค์ของโครงการ

1. Expand Business Channels
เพื่อขยายช่องทางการดําเนินธุรกิจและสร้างโอกาสทางการค้าที่ตอบสนองต่อความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ไม่เหมือนเดิม
2. Business Matching Opportunities
เพื่อสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการแบรนด์ไทยและผู้ซื้อจากต่างประเทศก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าการเจรจาการค้าและเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าเพิ่มมากขึ้น และผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น
3. Build Thai Brands
เพื่อส่งเสริมการขายและสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าแบรนด์ไทย ก่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยในด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์สินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและให้สามารถขยายมูลค่าการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน
4. Uplift Competitiveness of Thailand- ready of world post Covid-19
เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการค้าของไทยและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศภายหลังจากสถานการณ์ Covid-19
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะใช้คุณสมบัติหลักในการคัดเลือกดังนี้

1. รางวัลที่ได้จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น PM award, T-Mark, Demark เป็นต้น
2. มีการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ หรือส่งออกไปยังต่างประเทศ
3. สินค้ารองรับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในยุคโควิด19
4. แบรนด์มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
1. ผู้ที่เคยได้รับรางวัลต่างๆ เครื่องหมายรับรอง ครบทุกรางวัล หรือ หลายรางวัล หลายโครงการ จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นลำดับแรก
2. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นลำดับแรก 
3. ผู้ที่กรอกข้อมูลในใบสมัครครบถ้วน จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

*หากมีข้อสงสัยประการใด สามาถติดต่อได้ที่ thaigroove@head100company.com

Question Title

* 1. ท่านสนใจเข้าร่วม Thai Groove หรือไม่

T