Giới thiệu: Khảo sát Đánh giá Tình trạng Sức Khỏe Cộng đồng Greater Worcester năm 2024

Cuộc khảo sát này là tự nguyện và hoàn toàn ẩn danh. Không có câu trả lời nào được liên kết với các cá nhân và chúng tôi sẽ không liên hệ với quý vị để thảo luận về câu trả lời của quý vị. Quý vị sẽ chỉ mất khoảng dưới 10 phút để hoàn thành bản khảo sát này.

T