Presentació

En una societat que aspira a la plena inclusió, cada cop més es donen experiències de participació de persones amb discapacitat en les entitats no lucratives, com a persones voluntàries, sòcies, etc. Aquesta recerca impulsada per l’Observatori de la Discapacitat Física i la Federació Catalana del Voluntariat Social, i que compta amb la col·laboració tècnica de l'Observatori del Tercer Sector, vol fer una aproximació a les experiències existents que permeti quantificar-les i aprofundir en aquestes.

El coneixement de la realitat contribuirà a identificar reptes i elements de millora per tal d’avançar en la plena inclusió de les persones amb discapacitat. Per fer-ho s’ha elaborat una enquesta molt breu adreçada a persones amb discapacitat de Catalunya que participen en una o més entitats.

Si teniu dubtes o comentaris, podeu contactar amb l'equip tècnic a voluntariatidiscapacitat@observatoritercersector.org o al telèfon 93 256 40 92

Image

T