Prieskum E-shop Barometer 2022 uskutočnila spoločnosť KPMG na Slovensku v spolupráci s agentúrou ui42. V poradí už siedmom ročníku boli oslovení zástupcovia slovenských e-shopov rôznej veľkosti a zamerania. Hlavnými témami bola už tradične vianočná sezóna a s tým súvisiace zmeny v obratoch a správaní zákazníkov, ale aj celkový pohľad na trendy a vývoj v e-commerce segmente v poslednom roku ovplyvnený externými faktormi. Zber dát prebiehal formou online dotazníka na prelome mesiacov november – december 2022.

Question Title

Pre sprístupnenie kompletných výsledkov, prosím, vyplňte nasledujúce údaje:

Question Title

Mám záujem odoberať novinky od KPMG na Slovensku

Question Title

Informácia o spracovaní osobných údajov:

T