Powitanie

Celem konkursu „Orzeł Innowacji” jest propagowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji oraz wspieranie kultury innowacyjnej w polskich przedsiębiorstwach. Inicjatywa jest organizowana przez Redakcję Rzeczpospolitej. Konkurs wyłoni innowacyjne projekty, produkty lub usługi wdrożone w polskich firmach.

Chęć udziału w konkursie można zgłaszać za pomocą niniejszego formularza od 10 sierpnia 2017 roku do 31 października 2017 roku.

Audytorem Konkursu jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp.k., która sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz pełni rolę administratora formularza zgłoszeniowego.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.rp.pl/orzelinnowacji
 

T