Cảm ơn các bạn đã đến với Binance! Chúng tôi trân trọng ý kiến của bạn và rất muốn được nghe những cảm nghĩ của bạn về sản phẩm của chúng tôi thông qua cuộc khảo sát 10 phút này. Thay cho lời cảm ơn, chúng tôi sẽ chọn ra ngẫu nhiên 10 người tham gia khảo sát để nhận phần thưởng BTC (trị giá 40 USD).

Sau cuộc khảo sát, chúng tôi cũng muốn mời bạn tham gia cuộc phỏng vấn người dùng của chúng tôi. Tất cả người dùng tham gia phỏng vấn đều sẽ nhận được thêm phần thưởng! 

Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia phỏng vấn, hãy cung cấp địa chỉ email của bạn cho chúng tôi ở cuối cuộc khảo sát. Chúng tôi sẽ liên lạc đến bạn nếu bạn được chọn. 

Đội ngũ Nghiên cứu Trải nghiệm Người dùng Binance sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ mục đích nào bên ngoài cuộc khảo sát này. Tất cả thông tin bạn cung cấp sẽ được giữ bí mật, ẩn danh và lưu trữ ở một nơi an toàn. Thông tin bạn cung cấp sẽ chỉ có thể được truy cập bởi Đội ngũ Nghiên cứu Trải nghiệm Người dùng Binance.

T