Quý vị cảm thấy thế nào về vắc xin Covid-19?

Hướng dẫn: “Hãy đánh giá mức độ quý vị không đồng ý hoặc đồng ý với các nhận định sau

Question Title

* 1. Nếu có vắc xin Covid-19, tôi dự định sẽ tiêm.

Question Title

* 2. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng vắc xin là an toàn.

Question Title

* 3. Covid-19 không nghiêm trọng đến mức tôi cần phải đi tiêm phòng.

Question Title

* 4. Những căng thẳng hàng ngày khiến tôi không thể đi tiêm phòng.

Question Title

* 5. Khi nghĩ đến việc tiêm phòng, tôi cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro để đưa ra quyết định tốt nhất có thể.

Question Title

* 6. Tôi đi tiêm phòng vì ngoài bản thân, tôi có thể bảo vệ người khác khỏi bị nhiễm bệnh.

Question Title

* 8. Bạn sống ở mã bưu ZIP điện nào?

Question Title

* 9. Năm ngoái tôi đã tiêm phòng cúm.

Question Title

* 10. Tôi dự định hoặc đã tiêm phòng cúm trong năm nay:

Question Title

* 11. Vui lòng chọn tất cả những thông tin phù hợp
với quý vị:

Question Title

* 12. Tôi:

Question Title

* 13. Chủng tộc/dân tộc của tôi là:

Question Title

* 14. Trình độ học vấn cao nhất của tôi là

Question Title

* 15. Ngôn ngữ chính của tôi là:

Question Title

* 16. Nghề nghiệp chính của tôi là

T