Zmiernite dôsledky koronakrízy na váš podnik

Pandémia COVID-19 výrazne ovplyvnila každú oblasť podnikania – od pripravenosti dodávateľských reťazcov, cez stabilitu finančných trhov, dostupnosť pracovnej sily až po hrozbu rapídne slabnúceho spotrebiteľského dopytu.

Poradcovia z KPMG na Slovensku pripravili komplexný dotazník, ktorého cieľom je zhodnotiť vašu prevádzkovú pripravenosť na súčasnú koronakrízu.

Po vyplnení série otázok vám na e-mail pošleme praktické usmernenie s konkrétnymi opatreniami, ktoré môže vaša spoločnosť v danej situácii podniknúť, aby zmiernila dôsledky COVID-19 na biznis.

Dĺžka trvania: približne 10 minút.

T