Dymista 125 mikrogrammaa + 50 mikrogrammaa / annos nenäsumute, suspensio. Vaikuttavat aineet: atselastiinihydrokloridi + flutikasonipropionaatti. Käyttöaihe: Keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen ja ympärivuotisen allergisen nuhan oireiden lievittäminen, kun hoito nenän kautta otettavalla antihistamiinilla tai glukokortikoidilla ei riitä. Annostus aikuisille ja yli 12-vuotiaille: Yksi suihke kumpaankin sieraimeen kahdesti vuorokaudessa säännöllisesti. Varmista nenäsumutteen oikea käyttötapa. Vasta-aiheet: Yliherkkyys Dymistan sisältämille aineille. Varoitukset ja varotoimet: Kortikosteroidien kokonaisaltistus pitkäaikaisessa käytössä on huomioitava. Potilasta on seurattava tarkasti, jos hänellä ilmenee näköaistin muutoksia tai jos hänellä on aiemmin esiintynyt suurentunutta silmänpainetta, glaukoomaa ja/tai kaihia. Hoidon hyöty-riski tasapainoa on arvioitava, jos potilaalla on hoitamaton infektio tai jos hän on toipumassa hiljattaisesta nenä- tai suuleikkauksesta tai vammasta. Valmiste sisältää bentsalkoniumkloridia. Yhteisvaikutukset: Yhteiskäyttö CYP3A:n estäjien kanssa voi suurentaa systeemisten haittavaikutusten riskiä. Haittavaikutukset: yleisimpiä: nenäverenvuoto, päänsärky tai paha haju, makuhäiriö. Pakkaus ja hinta (08/2020): 120 annosta: Peruskorvattava, hinta 24,40 € (vmh+alv), hinta potilaalle: 14,64 €/pakkaus, 0,49 €/vrk. Reseptilääke. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Lisätiedot: Mylan Finland Oy, www.mylan.fi. (13.7.2020).
Valmisteyhteenvedon kokonaisuudessaan löydät täältä>>.

T